Громадянське суспільство і держава: співвідношення та взаємодія

Громадянське суспільство – сукупність активно захищають свої інтереси громадян і добровільних організацій, що діють незалежно від державної влади і здатних ефективно контролювати її дії. У загальноприйнятому розумінні цього терміна громадянське суспільство – це організована сила, здатна активно протистояти державі в разі, якщо вона зловживає своїми можливостями, ущемляючи права і свободи громадян. Однак громадянське суспільство може також свідомо і активно співпрацювати з державою в разі збігу їх інтересів або навіть направляти його дії. Громадянське суспільство є важливим елементом демократичної політичної системи (див. 4.4).

Саме по собі наявність у державі демократичних інститутів не гарантує формування громадянського суспільства. Громадянське суспільство формується в правовій державі за умови економічної самостійності громадян, державного захисту прав і свобод громадян, невтручання держави в приватне життя громадян, вільних засобів масової інформації. У зв’язку з цим про громадянське суспільство можна говорити стосовно до держав Європи, Північної і частково Латинської Америки, Австралії, а також деяким державам Океанії і Далекого Сходу. У більшості постколоніальних держав Африки і Азії громадянське суспільство не склалося.
Іноді стверджується, що соціальною основою громадянського суспільства є так званий середній клас. Під середнім класом розуміють шар кваліфікованих фахівців, які отримали гарну освіту, мають стабільно високий доходи і займають в соціальній стратифікації проміжне положення між багатими і бідними (див. 3.1). З такої точки зору ніж більш численний і самостійний середній клас в державі, тим активніше і сильніше громадянське суспільство. І навпаки, в державах, в яких середній клас нечисленний і економічно слабкий, громадянське суспільство формується з працею. Найважливіша функція громадянського суспільства – служити своєрідною противагою державі в його відносинах з громадянами. Це ж можна виразити по-іншому: громадянське суспільство виступає гарантом того, що держава з демократичною політичною системою, з одного боку, не скотиться до авторитаризму, з іншого боку, буде досить ефективним, щоб уникнути анархії і корупції.

Посилання на основну публікацію