Громадянин і держава

Громадянин – це особа, яка належить до постійного населення даної держави, користується його захистом і наділене сукупністю прав і обов’язків.

Між громадянином і державою встановлюються цивільно-правові відносини на основі правоздатності та дієздатності громадянина.

– Правоздатність – можливість мати цивільні права і нести певні обов’язки.

– Дієздатність – здатність набувати і здійснювати цивільні права. До 18 років людина володіє неповною (часткової) дієздатністю. З 18 років настає повна реалізація дієздатності.

Кожен громадянин має права:

– Політичні,

– Цивільні,

– Соціальні,

– Економічні

– Культурні.

Держава гарантує додержання прав і свобод особистості, створює умови для їх реального втілення в життя.

Поряд з правами, кожен громадянин має свої обов’язки. Він повинен:

– Виконувати закони і норми, встановлені державою,

– Не порушувати інтереси суб’єктів права і законів,

– Не завдавати шкоди здоров’ю інших людей, навколишньому природному середовищу,

– Стояти на захисті суспільства і держави.

У свою чергу, держава зобов’язується бути відповідальним перед громадянином у особі своїх органів і посадових осіб, захищати права і свободи громадян на території держави та поза його межами.

Посилання на основну публікацію