Господарство та форми господарства

Господарство – це комплекс виробничих засобів, які один або кілька власників використовують для забезпечення своїх потреб і потреб.

Господарство – це комплекс виробничих засобів, які один або кілька власників використовують для забезпечення своїх потреб і потреб. Дві основні форми господарства (або форми господарювання), що вивчаються економічною теорією, – це натуральне господарство і товарне господарство.

Натуральне господарство.

Натуральне господарство – це така форма господарювання, в якій матеріальне і нематеріальне виробництво спрямоване на власне споживання всередині цього господарства, тобто не на продаж. Таким чином, – це самодостатній тип господарства. Основні риси натурального господарства – нерозвинута або слаборозвинений поділ праці. Натуральне господарство характерне для феодалізму, рабовласницького ладу і, звичайно ж, первісно-общинного ладу. В даний час натуральне господарство збереглося в деяких економічно відсталих районах Африки, Азії, Південної Америки.

Спеціалізація на виробництві одного якого-небудь виду товару, а також поділ праці призвело до появи іншої форми господарства.

Товарне господарство.

Товарне, або ринкове господарство – це така форма господарювання, в якій товари виробляються окремим виробником, а для задоволення потреб використовується торгівля (обмін).

Товарне господарство виникло ще тоді, коли первісний мисливець піймав більше куріпок, ніж міг сам з’їсти, а його сусід наловив риби більше, ніж міг спожити. В результаті вони обмінялися частиною своєї здобичі і поклали початок ринкових відносин. Незважаючи на такі глибокі корені, ринкове господарство стало домінуючим в Європі тільки в епоху Відродження.

Основні ознаки товарного господарства:

  • виробництво з метою продажу;
  • поділ праці;
  • спеціалізація на виробництві якого-небудь товару;
  • загальний характер товарно-грошових відносин;
  • ринковий характер зв’язку виробництва і споживання.

Форма ринкового господарства розвивалася в два етапи:

Просте ринкове господарство: натуральний характер виробництва все ще переважає; на продаж (обмін) йдуть надлишки виробництва для отримання якихось додаткових предметів, основний же обсяг виробляється в цьому ж господарстві.

Капіталістичне (або розвинуте) ринкове господарство: практично весь обсяг виробництва призначений для продажу (обміну), основна мета якого – отримання прибутку. Цей вид господарювання – домінуючий в сучасному світі. Економісти виділяють такі переваги цієї форми:

  • виробництво провокує зростання продуктивності праці і науково-технічну революцію;
  • значно збільшується асортимент товарів;
  • з’являється конкуренція, яка допомагає враховувати інтереси споживачів.
Посилання на основну публікацію