Головні економічні питання

Економічна наука, керуючись принципом раціонального використання обмежених ресурсів для задоволення безмежних потреб людей, шукає відповіді на питання: що, як і для кого виробляти?

  • Що робити? Значить вирішити які, в якій кількості і якої якості економічні блага (товари та послуги) потрібно створити.
  • Як виробляти? Значить вирішити які ресурси, технології будуть використані у виробництві певних економічних благ.
  • Для кого виробляти? Значить визначити для яких категорій людей (сегмента ринку) будуть призначені вироблені блага, наприклад, іграшки для дітей, косметика для жінок.

Відповіді на ці питання залежать від економічної системи, що функціонує в конкретному суспільстві.

Економічна система – це комплекс принципів і правил економічних відносин, що виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ.

Вчені виділяють традиційну, планову (командну), ринкову і змішану економічні системи.

Посилання на основну публікацію