Гносеологія — визначення

Чи можна знати все? Які межі людського пізнання? Відповіді на ці та подібні питання шукає філософська наука гносеологія – вчення про знання і можливості пізнання. Пізнання – основний предмет гносеології, що є процесом отримання знань про навколишній світ і самого себе. В ході пізнавальної активності людина досліджує зовнішні сторони і внутрішню сутність предметів і явищ. Одним з головних питань гносеології є питання: “пізнати світ?”. Люди по – різному відповідають на нього і, відповідно, поділяються на гностиків (оптимістів), агностиків (песимістів) і скептиків. Якщо гностики вважають, що світ пізнати, то агностики заперечують таку можливість, а скептики не заперечують можливості пізнання світу, але сумніваються в достовірності отриманих знань, в надійності їх істини.

Пізнання починається з чуттєвого сприйняття світу і поступово переходить в раціональне осмислення світу. Давайте розглянемо ступені пізнання.

Посилання на основну публікацію