Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення

Глобальні проблеми сучасності – це комплекс проблем соціального характеру. Від оперативності їх виявлення і вирішення залежить швидкість і якість розвитку людства. Соціальний прогрес спрямований на збереження цивілізації, тому реакція на проблеми вимагає об’єднання зусиль кількох структур.

Орієнтовна класифікація проблем

До списків проблем різні джерела підходять по-своєму, вони пропонують певний список. Можна спробувати виділити основні і розділити їх на групи:

 • економічні;
 • соціальні;
 • екологічні;
 • медичні;
 • психологічні.

Суспільствознавство в шкільному курсі допомагає отримати перші знання по темі, розібратися в проблемах.

Невирішеною проблемою залишається старіння людини, неможливість зупинити процес, неготовність деяких людей зрозуміти і адекватно оцінити ситуацію. Вчені сучасності вивчають зростання і поширеність таких проблем:

 • тероризм;
 • злочинність.

Причина виникнення їх коротко не може бути представлена. Вона лежить в політичних особливостях суспільного устрою країни і світу.

Глобалізація є наслідком протистояння людини і природи.

Екологічні ситуації

Глобальні екологічні проблеми сучасності пов’язані зі збільшенням потужності виробничих процесів. Вплив на екологію стає згубним, що руйнують структуру повітряних мас, грунту, клімату.

Приклади проблем:

 • Великобританія. Промислові викиди викликають кислотні дощі, що вражають Скандинавських країн.
 • США. Підприємства поглинають кисень. Природне відтворення не заповнює в тій нормі, яка потрібна.
 • Північна Америка. Промислові відходи забруднює річки та водойми країн, через які вони протікають.

Всі країни стали активно використовувати хімічні добрива. Вони завдають шкоди не тільки рослинам, але і людині.

Фактори зміни біосфери, що призводять до екологічних порушень:

 • максимальне освоєння земель;
 • збільшення площі пустель;
 • скорочення лісових насаджень;
 • потужна експлуатація світового океану і водних утворень.

Розвиток промисловості призводить до виснаження мінеральних ресурсів планети. Відтворити все, що поглинає людина, природа не встигає.

Глобалізація проблем

Виділити складні і небезпечні ситуації вимагає людство. Наукові підходи допомагають запобігти катастрофам, але кожна людина повинна усвідомлювати свою роль в житті планети. Які проблеми відносять до найбільш значущих і вимагають рішення:

 • збереження миру між народами;
 • освоєння космічних просторів;
 • сировинне виснаження запасів.

Ознаки глобальних проблем:

 • носять світової характер, властиві для планети в цілому.
 • загрожують всій планеті, а не одній країні.
 • вимагають термінового пошуку рішення.

Глобальні ситуації закликають народи до взаємодії, виявляють відмінності в житті країн.

Рішення складних ситуацій

Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення можна представити у вигляді зіставлень історичних подій. Сучасний світ загруз у війнах.

Двадцяте століття дає жахливі цифри: в першій і другій світових війнах гине понад 70 млн. Чоловік. Такі дані вже не ставлять під сумнів глобальність проблеми. Повідомлення всіх країн про конфлікти і війнах було почуто усім людством, викликало цілі течії тих, хто став на захист миру.

Що можна віднести до спроб вирішення небезпечних ситуацій:

 • підтримка демографії;
 • знищення ядерної зброї, заборона гонки ядерної потужності;
 • розвиток систем енергозбереження;
 • боротьба з озоновим дірами (Монреальський протокол 1989 року);
 • розвиток технологій щодо стримування процесу потепління (Кіотський протокол 1997 року);
 • оцінювання розробок по продовженню життя тварин, відновлення популяцій.

Природа існує за законом негативного зворотного зв’язку, відбувається регуляція процесів навколишнього середовища. Культура людини за законом позитивного зворотного зв’язку, рух вперед на основі набутого досвіду.

Демографічна ситуація

Демографічна проблема як глобальна проблема сучасності є наслідком воєн. Взаємозв’язок двох проблем нескладно простежити: гинуть цілі нації. Але криза в чисельності населення відзначається і лікарями. Захворювання, які призводять до високого рівня смертності, не мають коштів повного лікування:

 • СНІД;
 • Онкологія;
 • Серцево-судинні патології.

Питання створення медичних і фармацевтичних препаратів виводиться на рівень держави.

Позитивні наслідки мають всі рішення держави щодо зменшення проблем глобального характеру, поліпшення життя людини на планеті.

Що ми дізналися?

Основні проблеми людства: тероризм, війни, дисбаланс ситуації демографії в різних країнах, екологія. Рішення проблем чекає все людство, сили вчених спрямовані на пошук технологій і способів збереження Землі для нащадків.

Посилання на основну публікацію