Глобалізація і її наслідки

Основною тенденцією розвитку сучасних суспільств є глобалізація.

Глобалізація – процес інтеграції держав світу в економічному, культурному, політичному просторах, процес єднання людства.

Процеси глобалізації зачіпають всі сфери життєдіяльності суспільства. Наприклад,
В економічній сфері – це діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК) – компаній, які здійснюють виробництво в декількох країнах. До ТНК відносяться компанії Nestle, Unilever, Apple, Google, Газпром і багато ін.

У політичній сфері – санкції країн ЄС і США проти Росії.

У духовній – обмін студентами або фахівцями між країнами; вестернізація культур – запозичення європейського і американського способу життя.

У соціальній сфері – ввезення імпортних товарів на внутрішній ринок України, що приводить до спаду розвитку сільського господарства, спустошення сіл через переїзд молоді в міста з метою працевлаштування.

Наслідки глобалізації можуть бути як позитивними, так і негативними. До числа позитивних відносяться:

  • становлення єдиного людства;
  • розширення доступу до інформації та знань;
  • просування проектів в галузі медицини та освіти;
  • розширення товарного виробництва та торгівлі;
  • створення робочих місць.

До негативних же відносяться:

  • поглиблення розриву між розвиненими і країнами, що розвиваються;
  • посилення впливу іноземної культури і руйнування цінностей національних культур;
  • посилення кваліфікованих вимога до фахівця;
  • посилення конкуренції на світових ринках;
  • наростання глобальних проблем.

Для боротьби з негативними наслідками глобалізації в усьому світі з’явилося політичне рух антиглобалістів. Антиглобалісти реагують на несправедливі прояви процесів глобалізації для життя суспільства. Особливо виступають проти всезростаючого впливу ТНК, які сприяють поглибленню економічного розриву між розвиненими і країнами, що розвиваються.

Посилання на основну публікацію