Геній

Геній – вищий ступінь розвитку і прояву таланту в людині. У ході свого життя геніальна особистість створює унікальні творіння, твори мистецтва, які високо оцінюються сучасниками і нащадками і є благом для всього людства. Геній здатний відкривати нові напрямки в мистецтві, прокладати нові шляхи в творчому розвитку.

Характер – це відмінні риси людини, які можуть проявлятися в його поведінці, манерах, звичках та ін. Психологами називаються три умови, під впливом яких формується характер – спадковість, довкілля та самовиховання.

Сила волі – це прагнення, бажання подолати виниклі перешкоди на життєвому шляху людини. Сила волі багато в чому формує характер людини, здатність діяти цілеспрямовано.

Посилання на основну публікацію