Функції та види політичної системи

Політична система реалізує цілий ряд значущих для суспільства і держави функцій. вона:

  • Визначає цілі, завдання і шляхи розвитку суспільства і держави.
  • Об’єднує суспільство і держава для досягнення поставлених цілей і реалізації завдань.
  • Погодить інтереси різних індивідів і груп.
  • Розробляє норми, що регулюють поведінку громадян і політичних інститутів.
  • Формує політичну свідомість громадян.
  • Забезпечує зв’язку і взаємодії між суб’єктами політики.
  • Контролює і оцінює виконання громадянами і політичним інститутами правил і законів, припинення порушень.

У сучасному світі виділяються два види політичних систем:

  • Ліберально-демократична – «відкрите суспільство», що характеризується забезпеченням прав і свобод громадян, ринковою економікою та свободою підприємництва, завоюванням влади шляхом виборів.
  • Тоталітарна – «закрите суспільство», що характеризується пануванням однієї партії, цензурою, культом вождя, підтриманням стабільності в суспільстві шляхом застосування насильства.
Посилання на основну публікацію