Функції соціальних інститутів

Під соціальним інститутом розуміють комплекс соціальних ролей і норм, які регулюють відносини в ході реалізації цих ролей. До соціальних інститутів відносять держава, сім’ю, армію, церква. Всі вони мають у суспільстві свій набір функцій. Дізнаємося, які функції соціальних інститутів.

Функції

Наука виділяє основні загальні та специфічні риси, що відображають призначення соціальних інститутів.

Спробуємо наочно їх представити, склавши в вигляді таблиці соціальні інститути та їх функції.

Функції, загальні для всіх інститутів

Функції можна поділити на явні та латентні (приховані).

  • явні функції: задоволення якої-небудь потреби;
  • приховані: підвищення власного престижу, створення установок, вплив на свідомість та інші.

Специфічні функції

Сім’я Матеріальне, економічне забезпечення, задоволення природних потреб людини, а також потреби в турботі, підтримці, виховання дітей, організація спільного господарства.
Школа Задоволення потреби в придбанні нових знань, спілкуванні, пізнанні законів навколишнього світу, соціалізація людини, придбання необхідних умінь і навичок.
Церква Задоволення духовних потреб, спілкування з однодумцями, придбання нових знань, сприйняття цінностей.
Армія Соціалізація особистості, придбання нових знань і навичок, здійснення важливої для держави діяльності, усвідомлення себе громадянином.

Не завжди соціальні інститути виявляються здатними виконувати свої функції. У тому випадку, якщо приховані функції починають набувати негативні риси, а явні функції перестають реалізовуватися, можна говорити про дисфункції соціального інституту.

Прикладом дисфункції може служити наступна ситуація: державний орган, покликаний вирішувати нагальні проблеми, регулювати суспільні відносини, перестає виконувати свої функції. Зовні його учасники продовжують займати свої посади, складати документи, але їх дії перестають відображатися на житті людей, падає авторитет державного органу в суспільстві.

Також варто проілюструвати прикладом поняття явної та прихованої функції. Розглянемо радянську школу. Явна мета навчання – набуття учнями знань про навколишній світ, становлення їх особистості, а прихована – нав’язування ідеї соціалізму, створення негативних установок в ставленні до капіталістичним країнам.

Що ми дізналися?

Вивчивши питання про функції соціальних інститутів, ми з’ясували, що вони відіграють велику роль в житті суспільства. Вони наділяють людини набором певних моделей поведінки, яким необхідно відповідати. У соціальній системі значення інститутів зумовлюється тим, що вони спрямовані на задоволення потреб людей. Але крім явних функцій, інститути мають і приховані: наприклад, засоби масової інформації призначені для передачі інформації, але при цьому вони ж неявно впливають на свідомість, нав’язують будь-які установки.

Посилання на основну публікацію