Функції соціальних груп

Американський соціолог Ніл Смелзер виділив чотири суспільно значущі функції соціальних групи:

  • Функція соціалізації людини є найголовнішою. Тільки в групі людина стає людиною і знаходить соціокультурну сутність. У процесі соціалізації людина освоює знання, цінності, норми. Соціалізація тісно пов’язана з освітою і вихованням. Освіта людина отримує в школі, коледжі або вузі, а виховання переважно в сім’ї.
  • Інструментальна функція полягає в здійсненні спільної діяльності. Колективна праця в групі має важливе значення для розвитку людини і суспільства, тому що багато чого людина не здатна зробити поодинці. Беручи участь в групі, людина набуває матеріальні засоби і самореалізується.
  • Експресивна функція групи полягає в задоволенні потреб людини в повазі, любові, турботі, схваленні, довірі. Спілкування з членами групи приносить людині радість.
  • Підтримуюча функція проявляється в бажанні людей об’єднуватися в складних і проблемних життєвих ситуаціях. Відчуття групової підтримки допомагає людині послабити неприємні відчуття.
Посилання на основну публікацію