Функції релігії — доповідь

Релігія, що виникла на зорі людської цивілізації, і сьогодні продовжує відігравати суттєву роль в житті людини і суспільства. Значимість даного соціального інституту полягає в його функціях:

Більшість сучасних людей вважають себе віруючими і сповідують ту чи іншу релігію. Вони відносяться до світу і до всього того, що відбувається в ньому так, як вимагає релігія. Тому даний соціальний інститут впливає на світогляд людини, формуючи релігійну картину світу, центральним образом якого є Бог. Релігія наповнює життя віруючих особливим змістом і значенням. Ми охарактеризували світоглядну функцію релігії.

У свою чергу релігійне мислення впливає на поведінку людини. Вирішуючи, як вчинити в тій чи іншій життєвій ситуації, віруюча людина спирається на релігійні моральні цінності, ідеї, традиції, заборони та приписи. Велике значення і норм релігійного права, наприклад, шаріату в Ісламі. Таким чином, релігія виконує регулятивну функцію.
Одночасно з нею реалізує і виховну функцію, так як людина засвоює моральні правила поведінки, має чітке розуміння того, що добре і погано, що є добро, а що зло.

В релігії людина знаходить моральне розраду, полегшення страждань. Віра допомагає впоратися з важкими переживаннями і образами. У цьому прояв компенсаторної функції релігії. Але не можна вважати, що дана функція охоплює лише тих, хто перебуває в складних життєвих ситуаціях, адже для багатьох людей релігія – сенс усього життя.

Наступна функція комунікативна. Богослужіння сприяють взаємодії і спілкування віруючих. Наприклад, п’ятничний намаз, який чинять мусульманами в мечеті, сприяє встановленню дружніх і довірчих відносин між ними.З комунікативної тісно пов’язана інтеграційна функція. Що таке інтеграція? Це об’єднання. Значить релігія об’єднує людей в одну конфесію. Конфесія – це диференціація людей за ознакою віросповідання (християни, мусульмани, іудеї та інші).

Посилання на основну публікацію