Формальні і неформальні колективи підлітків

Підлітковий вік – це період дорослішання людини, її соціальної адаптації. У цьому віці багато підлітків часто вступають у формальні, а також у неформальні колективи, в яких культивують і розвивають свій світогляд.

Поняття формальних і неформальних колективів підлітків
Формальну групу можна охарактеризувати, як соціальну групу, яка має юридичним статусом. Для формальної групи характерна ієрархічна організація.

Найчастіше, всі члени певної формальної групи об’єднані спільними цілями, а також сукупністю методів їх досягнення. Всі права і свободи, а також норми поведінки учасників формальних колективів формалізовані, тобто, закріплені в статуті.

Підлітки вступають в такі формальні колективи як театральні гуртки, шкільна редакція, секції танців, спортивні секції. За статистикою, більшість формальних груп для підлітків створюються на базі школи. Організацією їх функціонування займаються вчителі або батьки.

Неформальні колективи – це соціальні групи, сформовані вже на основі міжособистісних відносин. Неформальні колективи не мають офіційно закріпленого юридичного статусу: формування і розпад неформальної групи відбувається стихійно.

До неформальних груп підлітків відносяться в більшості випадків різні субкультури зокрема: емо, готи, панки, хіпі. У подібних групах підліток шукає спілкування з людьми, що мають схожі з ним погляди на музику, мистецтво і культуру.

Поняття та особливості підліткової культури
Підліткова культура – це сукупність цінностей, життєвих орієнтирів, а також матеріальних форм їх прояву в підлітковому віці. Умовно, підліткову культуру можна розділити на два основних напрямки.

Перший напрямок містить у собі бажання підлітка осмислити навколишні явища соціального плану, а також розвивати свої особистісні якості. Другий напрямок грунтується на хаотичному пошуку псевдоістін.

Вираз підліткової культури відбувається завдяки цінностям і поглядам підлітка. Важливу роль у вираженні підліткової культури відіграє і одяг.

Якщо одяг дорослої людини носить в більшості випадків виключно практичну основу, то для підлітків вона є головним засобом вираження свого світогляду. Яскравим прикладом є стиль одягу учасників деяких неформальних груп.

Посилання на основну публікацію