Фінансові інститути та їх класифікація

Гроші – специфічний товар, який є універсальним еквівалентом вартості інших товарів або послуг. Історично вартість грошей була пов’язана з вартістю матеріалу, з якого вони були виготовлені, зазвичай дорогоцінного чи іншого металу (золото, срібло). У XIX столітті в Європі звичайними стають паперові гроші, размененние на золото і срібло. У XX столітті розмін грошей на дорогоцінні метали припиняється, а гроші забезпечуються зобов’язаннями емітував їх держави або його центрального банку, повністю втративши самостійної вартості.
Виділяються три основні функції грошей: міра вартості (в грошах виражається ціна будь-якого товару або послуги), засіб звернення (виступають посередником в кожному акті купівлі-продажу) і засіб накопичення. У сучасній економіці гроші діляться на готівкові (паперові банкноти і розмінна монета) і безготівкові (кредитні карти, чеки, векселі, електронні гроші).
Грошова маса – сукупність грошей, емітованих державою і перебувають в розпорядженні суб’єктів економічної діяльності. Обсяг грошової маси повинен відповідати цінам на товари і послуги. Зайва кількість грошової маси веде до виникнення інфляції. Інфляція – це процес знецінення грошей, що виражається в зростанні цін на товари і послуги, що не супроводжується підвищенням якості цих товарів і послуг. Зростання інфляції гальмує економічний розвиток. Гіперінфляція (при зростанні цін понад 1000% на рік) має вкрай негативні соціальні наслідки (докладніше див. 2.10).
При виході з гіперінфляції держави нерідко проводять грошову реформу. Її найбільш поширені методи: деномінація ( «закреслення нулів», укрупнення грошової одиниці), девальвація (зниження обмінного курсу по відношенню до інших валют), нуліфікації (відмова від прийому старих грошових знаків). Мета грошової реформи – приведення в порядок фінансово-кредитної системи держави.

Фінансові інститути – це організації, які беруть участь у здійсненні фінансово-кредитної діяльності. Прикладами фінансових інститутів можуть служити банки, інвестиційні фонди, пенсійні фонди, страхові компанії. Основними фінансовими інститутами є банки. Банк – це фінансова організація, що займається різноманітними видами операцій з грошима і цінними паперами і надає фінансові послуги на оплатній основі. Основні функції банків: зберігання грошей, послуги за безготівковими розрахунками, видача позичок і кредитів. Остання функція приносить банкам найбільший доход: вони заробляють на різниці між відсотками по вкладах у банку і відсотками по кредитах.

Банківська система будь-якої держави включає в себе певну кількість банків різних типів. Найбільш поширені комерційні банки, що виконують звичайні фінансово-кредитні операції. Також існують інвестиційні банки (довгострокове кредитування промисловості), інноваційні банки (кредитування впровадження науково-технічних досягнень), іпотечні банки (кредитування під заставу нерухомості), ощадні банки (залучення вільних грошових коштів громадян). Особливе місце в кожній державі займає центральний (державний) банк. Крім звичайних банківських функцій він регулює грошовий обіг, відповідає за емісію грошей, проводить державну політику в кредитній сфері. На нього покладено функції контролю над діяльністю фінансових організацій. Саме через центробанки проходять всі грошові розрахунки урядів.

Кредитні відносини мають на меті раціональне використання вільних грошових коштів. Кредит – це тимчасове надання грошових сум одним суб’єктом економічної діяльності (кредитором) іншій (позичальнику). Кредит надається на певний термін, після закінчення якого позичальник повинен повернути його кредитору і сплатити нараховані за його користування відсотки. Відсотки становлять плату за використання кредиту.

Посилання на основну публікацію