Фактори виробництва

Щоб жити і задовольняти свої потреби, нам потрібна економічна діяльність, що дозволяє перетворювати ресурси в економічні блага, т. Е. Предмети, що задовольняють ту чи іншу потребу людини (продукти харчування, одяг, автомобіль, книги та ін.). Для виробництва благ необхідно з’єднання природи, людини, техніки.

Основні групи ресурсів, що використовуються у процесі виробництва, називаються факторами виробництва (від лат. Factor – робить, що виробляє; фактор – це причина, рушійна сила будь-якого процесу, явища, що визначає його характер або окремі його риси). До них відносять землю, працю, капітал, підприємницькі здібності. У другій половині XX в. став очевидний ще одне джерело багатства – інформація. «Той, хто володіє інформацією, володіє світом». Звідси підвищена увага в даний час до цього ресурсу.

Земля – це природні ресурси, використовувані у виробництві: власне земля (орні землі, місце розміщення виробничих об’єктів), корисні копалини, ліси, вода і повітря, рослинний і тваринний світ природи.

Праця – це що бере участь у виробництві робоча сила, так званий «людський капітал»: здібності та вміння, здоров’я, освіта, кваліфікація працівників.

Капітал як фактор виробництва – це створені людьми засоби виробництва: будівлі та споруди, машини та інструменти, обладнання.

Підприємницькі здібності – це фактор, що зв’язує воєдино решту фактори виробництва. Він дозволяє найкращим чином використовувати ресурси з метою отримання високих результатів (більша кількість продуктів і кращої якості). Це сукупність енергійної діяльності підприємців, їх організаційно-господарського новаторства (пошук і реалізація нових ідей, технологій, підходів) і готовності до ризику при організації нової справи.

Інформація (від лат. Informatio – роз’яснення, виклад) – ресурс, який використовується в економічних процесах. Як продукт розумової діяльності інформація – це насамперед знання, відомості, повідомлення, дані, які використовуються в процесу аналізу і вироблення економічних рішень, в управлінні і т. Д. Інформація настільки важливий в сучасному суспільстві, що переживає інформаційну революцію, ресурс, що, на думку економістів, заслуговує особливого місця в ряду факторів виробництва.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.