Фактори виробництва та факторні доходи

Ключові слова: фактори (ресурси) виробництва, земля, праця, капітал, підприємницька здатність, факторні доходи.

Виробник, здійснюючи створення економічних благ, залучає ресурси (фактори) виробництва – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які беруть участь в процесі виробництва. До найважливіших ресурсів виробництва відносять землю, капітал, праця і підприємницьку здатність. Ресурси виробництва – це все джерела виробництва, потенційно або реально беруть участь у виробництві. Наприклад, неосвоєних земля теж вважається ресурсом виробництва. Фактори виробництва – це ресурси виробництва, залучені реально в процес створення економічних благ. Така земля стане фактором виробництва тоді, коли її реально почнуть використовувати, вирощувати на ній сільськогосподарські культури. Однак часто фактори і ресурси виробництва вважають один і тим же поняттям.

Земля – ​​всі види природних ресурсів, площа, на якій здійснюється виробництво. Іншими словами, під землею розуміються “дармових” блага природи, все природне, що на землі вирощено і знаходиться в ній. Наприклад, при випіканні пиріжків використовується земля – ​​площа, на якій здійснюється виробництво, а також борошно, яблука і т.п.

Капітал – засоби виробництва; грошові кошти, матеріальні цінності, які беруть участь у виробництві, а також все штучне, що на них придбано. До капіталу можна віднести будівлі, споруди. верстати і т.п. Капітал можна розділити на основний – будівлі, верстати, обладнання, які багаторазово використовуються, і оборотний – один раз використовувані сировина, матеріали, електроенергія. Капітал основний зношується поступово. Виробник здійснює періодичне оновлення цього капіталу (ремонт або заміну верстатів, обладнання і т.п.). Для цього він здійснює т.зв. амортизаційні відрахування – відрахування грошей на спеціальний рахунок для цілей оновлення основного капіталу. Оборотний капітал витрачається за один виробничий цикл. Наприклад, при випіканні пиріжків використовується основний капітал – плита, і оборотний – фольга для формочок, газ або електрична енергія.

Праця – фізичні та розумові здібності людини. Праця як фактор виробництва дуже важко точно виміряти. Ефективність його використання характеризують два поняття – 1) інтенсивність – напруженість праці, ступінь витрати праці (фізичних і душевних сил людини) за одиницю часу; 2) продуктивність – результативність праці; кількість продукції, виробленої за одиницю часу. У попередньому прикладі виробництва пиріжків працею як фактором виробництва буде робота пекаря.

Підприємницька здатність (управління) – це вміння людини організувати і управляти процесом виробництва. При виробництві пиріжків також потрібно підприємницька здатність – вміння розрахувати необхідний обсяг виробництва, продати продукт і т.п.

Багато вчених також виділяють п’ятий ресурс виробництва – інформацію. До неї можна віднести технології виробництва, комерційну таємницю тощо

Здійснюючи виробництво, виробник з’єднує особливим чином обов’язково все ресурси виробництва. Іншими словами, будь-яке виробництво використовує землю, капітал, праця, підприємницьку здатність. При відсутності будь-якого фактора виробництва виробник може його придбати. Наприклад, підприємець, який має капітал, землю, підприємницькі здібності, бажає організувати кооператив з пошиття жіночого одягу. Але він не вміє її шити. Праця як фактор виробництва, якого у нього немає, можна купити – найняти робітників, виплачуючи їм заробітну плату.

Уміло використовувати фактори виробництва – вигідно. Вони здатні приносити дохід. Сполучені всі разом – можуть приносити прибуток підприємця, який створив виробництво.

Дохід від факторів виробництва (факторний дохід) окремо називається:
1) від землі – рента;
2) від капіталу – банківський відсоток, дивіденд;
3) від праці – заробітна плата;
4) від підприємницької здібності – прибуток.

Ефективне використання факторів виробництва – основа благополуччя і достатку людини. В кожній людині важливо виховати вміння грамотно використовувати фактори виробництва, що знаходяться в його розпорядженні. Наприклад, якщо у людини є праця (вміння лікувати людей), то він може працювати лікарем і отримувати факторний дохід – зарплату. А якщо людина має інші ресурси виробництва (земля, капітал, підприємницька здатність), або відсутні чинники буде купувати, то він може організувати власний бізнес – приватну клініку.

Чи обов’язково, наприклад, для організації підприємницької діяльності з пошиття одягу вміти шити? Ні, оскільки відсутній фактор виробництва праця можна купити, виплачуючи працівникам зарплату.

Посилання на основну публікацію