Етнічні спільноти — доповідь

Етнічні спільноти – це історично сформовані спільності людей, що мають спільні культуру і мову, історичне походження і державність.

Основними ознаками етнічної спільності (етносу) є не тільки культура, мова, історичне походження і державність, а й національну самосвідомість, особливий психологічний склад. Етнічні спільності переважно проживають на одній території. З курсу історії нам відомі такі етнічні спільності, як рід, плем’я, народність і нація. Їх розвиток пов’язаний з ростом продуктивних сил, розширенням господарських відносин і формуванням культурних передумов.

Історично першою етнічною спільнотою був рід – це нечисленна кровно – родинна група. Необхідність захищати свою територію, місце полювання і рибальства стало причиною об’єднання пологів і виникнення більш великих етнічних спільнот – племен. Кожне плем’я прагнуло підкреслювати свою несхожість на інші племена. Один від одного племена відрізнялися міфами про походження, вірою в родинний зв’язок з тваринами або рослинами, ритуалами і танцями. Племена існують і до цього дня на островах Тихого океану, в Африці і Південній Америці. Спостереження за їх життям, традиціями і звичаями, які залишилися такими ж, як і тисячі років тому, дозволяють вченим робити висновки про життя стародавніх людей. В результаті об’єднання племен і виникнення держав з’явилися народності. Деякі народності (фінікійці, ассірійці, скіфи і ін.) Зникли, а більшість з них об’єдналися в результаті активізації торговельних і культурних зв’язків і утворили нації. Нація представляє країну, населення якої – небудь держави. (Наприклад, який термін позначає націю: росіяни чи росіяни? Українці, так як росіяни – узагальнене поняття, адресований жителям України. Отже, українці – це нація, а чуваші, даргинці, аварці – це народності або народи).

Джерелом згуртування нації є історична пам’ять, яка не дає забути про уроки минулого і змушує людей бути відповідальності перед майбутніми поколіннями. Зі свого нацією людини пов’язує національна культура: пісні, танці, легенди, казки, ремесла, живопис, архітектура, в яких проявляється національний колорит. Згуртуванню нації сприяє національна самосвідомість – відчуття приналежності до неї, відчуття єдності. Людина осягає історію свого народу, загальнонаціональні цінності і прагне зберегти свою національну неповторність. Але в той же час, кожна нація і кожна людина зацікавлені в підтримці взаємозв’язку з іншими націями і народностями, збагаченні своєї культури запозиченнями інших культур. Адже саме завдяки діалогу національних культур вирішуються практично всі цілі розвитку суспільства і людства.

Посилання на основну публікацію