Етнічна спільність, Толерантність

Етнічна спільність – історично сформована група, спільність людей – народ, нація.

Толерантність – терпимість по відношенню до інших людей (або народам), їх поглядів, способу життя, віросповіданням, системі цінностей.

Міжнаціональні відносини – найчастіше дуже складні за своїм характером, що обумовлено різним історичним минулим, несумісністю традицій, поглядів, оцінок, ціннісних систем. Міжнаціональні відносини вимагають терпимості, толерантності, поваги до несхожості, різниці історичного досвіду, поглядів і цінностей інших народів.

Посилання на основну публікацію