Етикет і ввічливість

Для кожної людини важливо знати, що таке етикет і володіти його навичками. Сучасне поняття етикету включає в себе і стародавні звичаї різних народів, і ті норми, які вже сформували на сьогоднішній день.

Поняття етикету
Очевидно, що етикет є правила поведінки, яким повинен володіти кожен чоловік. Етикет дотримується в різних соціально-політичних системах і притаманний представникам будь-якого суспільства. Але народ кожної країни вносить в етикет свої доповнення, які залежать від особливостей суспільного ладу країни та її звичаїв.

Є кілька різновидів етикету, які характерні для певного виду ситуацій і для спілкування між людьми певного кола. Це придворний етикет, який дотримується при дворах монархів, військовий етикет, представляє собою звід правил поведінки в армії і загальної поведінки військовослужбовців, дипломатичний етикет, який є правилами поведінки для дипломатів і для інших офіційних осіб, і загальногромадянський етикет, дотримуваний громадянами при спілкуванні.

Роль етикету в спілкуванні між людьми
Неможливо заперечити величину значення етикету для гармонійного спілкування між людьми. Такі правила поведінки існують вже протягом багатьох століть і постійно еволюціонують, але все ж продовжують виконувати незамінну роль в міжособистісних стосунках.

Етикет підпорядковується певній системі культурних цінностей, і його істотне значення обумовлене практичної суспільно доцільністю. Він не носить виключно демонстративний характер, його роль – це регулювати спілкування між людьми. Саме етикет дозволяє багатьом людям правильно орієнтуватися в соціальних ситуаціях і підтримувати соціальні відносини.

Етикет являє собою певний моральний орієнтир, який дозволяє людям з повагою і увагою ставитися до інших людей, і уникати конфліктних ситуацій. У багатьох випадках, етикет знімає психологічну напругу, яка може виникнути у багатьох людей, які не усвідомлюють, як треба себе вести в певних колах суспільства. Етикет допомагає людям поводитися гідно в будь-яких обставинах і ситуаціях.

Ввічливість, такт, пристойність і делікатність
Такі поняття, як ввічливість і такт, пристойність і делікатність допомагають людям у спілкуванні з іншими людьми і допомагають дотримувати необхідний етикет.

Ввічливість являє собою поведінкову категорію, під якою розуміють вміння шанобливо, гідно і тактовно спілкуватися з будь-якими людьми і готовність знайти компроміс у будь-якому ситуації. Ввічливість – це знання етикету і вираз хороших манер. Але ввічливість вважається виключно культурним феноменом, тому у представників різних народів і культур можуть абсолютно різні поняття про ввічливість.

Тактом вважається знак поваги, який одна людина показує іншому для того, щоб згладити конфлікт або висловити своє розташування. Тактовність теж відноситься до знання етикету, і дуже важлива для того, що мирно й гармонійно спілкуватися з іншими людьми.

Нормами поведінки, якими оберігається особисту гідність та індивідуальність кожної людини називаються пристойності. Дотримуватися пристойності необхідно не тільки для поваги інших людей, але і для поваги самого себе. Без пристойності неможливо повноцінно дотримуватися етикету в спілкуванні з іншими людьми.

А моральним позитивною якістю особистості називають делікатність. Саме ця якість допомагає уникати неприємні моменти в спілкуванні з іншими людьми. Делікатність і ввічливість необхідні для того, щоб ви і люди, що знаходяться поруч з вами, відчували себе комфортно і приємно.

Посилання на основну публікацію