Етапи соціального конфлікту

У своєму розвитку соціальний конфлікт проходить чотири етапи або стадії:

Починається конфлікт з предконфліктної ситуації, що складається з двох фаз. На прихованої (латентної) фазі конфліктна ситуація тільки формується, а на відкритій фазі сторони усвідомлюють виникнення конфліктної ситуації і відчувають напругу.

Далі йде етап власне конфлікту. Це основна стадія конфлікту, яка також складається з двох фаз. На першій фазі у сторін формується психологічна установка на боротьбу, вони відкрито відстоюють свою правоту і прагнуть придушити противника. А навколишні люди (підбурювачі, пособники, посередники, свідки) своїми діями формують умови протікання конфлікту. Вони можуть загострювати, стримувати конфлікт або залишатися нейтральними. На другій фазі виникає перелом і переоцінка цінностей. На цій фазі існує кілька варіантів поведінки сторін конфлікту: доведення його до піку напруги, взаємні поступки, або повне вирішення.

Вибір третього варіанту поведінки свідчить про перехід конфлікту на етап завершення протиборства.

Післяконфліктний етап характеризується остаточним врегулюванням протиріч і мирним взаємодією сторін конфлікту.

Посилання на основну публікацію