Економіка як наука

Економіка як наука вивчає розвиток і функціонування господарства, аналізує проблеми ефективного і раціонального ведення господарства, розробляє оптимальні способи вирішення проблем.

Вперше певні економічні знання про ведення господарства з’явилися ще до нашої ери. Але становлення економіки як самостійної науки відбулося лише в XVI-XVII століттях. Значення діяльності вчених – економістів велике. Їх наукові праці націлені на економічне зростання держави. Основною проблемою економічної науки є обмеженість природних ресурсів, необхідних для виробництва економічних благ і безмежність людських потреб. Рішенням даної проблеми є раціональний вибір, який передбачає досягнення максимального результату при мінімальних витратах. Детальніше можна про це ви дізнаєтеся тут.

Економічна наука ділиться на два розділи – мікроекономіка та макроекономіка. Мікроекономіка вивчає проблеми малих суб’єктів економіки – споживачів, домашніх господарств і фірм. Вона досліджує такі питання як: вплив співвідношення ціни / якості на вибір споживача купити чи не купити товар; вибір ефективного способу управління виробництвом і підвищення продажів фірми та ін. Макроекономіка досліджує економічні процеси в масштабі країні, наприклад, інфляція, безробіття, економічний цикл, формування державного бюджету. Також даний розділ вивчає міжнародні економічні відносини.

Основною функцією економіки, як і будь-який інший науки, є пізнавальна. Вона полягає в зборі, вивченні, аналізі та систематизації відомостей про економічні процеси в суспільстві і державі. Економічна наука розробляє ефективні методи і засоби господарської діяльності (методологічна функція) і застосовує їх на практиці (прагматична або практична функція). Важливе значення має і прогностична функція, що дозволяє передбачити кризу або зростання в економіці. Безумовно, економіка як наука виконує і освітню функцію, яка полягає в передачі знань про економічну теорії і практиці. Завдяки цій функції у нас з’являються економісти, від рівня і кваліфікації яких залежить багатство нашої країни. Серед функцій є і ідеологічна. Вона полягає в тому, що економіка обґрунтовує сенс економічних процесів, цілей суспільного розвитку і формує науковий світогляд.

Посилання на основну публікацію