Економіка. Поняття економіки як науки і господарства

Поняття економіки.

Поняття економіки прийшло до нас із Стародавньої Греції і означає дослівно правила господарства, тобто в ті часи воно означало «мистецтво ведення домашнього господарства» Через дві тисячі років — це поняття вжив більш широке значення.

По-перше, економіка – це господарство, тобто система господарювання і суспільного виробництва. Основні завдання економіки як господарства:

 • Виробництво (товарів і послуг).
 • Розподіл (товарів, послуг і доходів).
 • Обмін (товарів і послуг на гроші або на інший продукт).
 • Споживання (товарів, послуг, продуктів).

Ключові елементи: виробництво, товари і послуги. Виробництво може бути матеріальним або нематеріальним (освіта, охорона здоров’я тощо).

Товар – це продукт трудової діяльності; основні ознаки товару:

 • призначений для обміну і володіє вартістю;
 • задовольняє будь-які потреби людини;
 • здатний бути обмінений на інший товар (гроші).

Послуга – це продукт корисної діяльності людини або групи осіб, призначений для задоволення тих чи інших потреб. Послуга також може бути матеріальною (ремонт мобільного телефону) або нематеріальній (консультація). Послугами завідує така галузь економіки, як сфера послуг.

По-друге, економіка – це наука, а точніше – сукупність наук, які вивчають виробництво, розподіл, обмін і споживання товарів і послуг.

Головне завдання економічної науки – ведення ефективного господарства і шляхи його досягнення, оптимальне використання ресурсів. Спробую розшифрувати. Питання економіки як науки є наступні:

 • що виробляти;
 • як виробляти;
 • хто буде це робити;
 • для кого це буде вироблятися.

Функції економіки.

 • Пізнавальна функція: збір відомостей, фактів, їх вивчення, аналіз і систематизація знань.
 • Методологічна функція: розробка ефективних методів та інструментів господарювання.
 • Критична функція: виявлення досягнень і недоліків в економічній діяльності, і їх аналіз.

Практична функція (вона прагматична або прикладна):

 • застосування розроблених методів на практиці.
 • Прогностична функція: прогнозування економічного розвитку нашого суспільства.
 • Освітня функція: надання знань з економічної практики і теорії, консультування з питань економіки.
 • Ідеологічна функція: створення світоглядної системи, забезпечення моральної впевненості людини в майбутньому.
Посилання на основну публікацію