Економіка і її роль в житті суспільства — коротко

Людині в процесі його життя доводиться постійно вирішувати нагальні проблеми, пов’язані із задоволенням потреб – в їжі, житлі, отриманні знань, самореалізації та багатьох інших. Для цього створена економічна система, в рамках якої люди взаємодіють і реалізують свої потреби. Дізнаємося коротко про роль економіки в житті суспільства.

Потреби

Людина і суспільство постійно розвиваються. Вони постійно потребують різних речах для задоволення їх потреб. Всі потреби прийнято ділити на декілька груп:

  • природні (в їжі, сні, житло та інші);
  • соціальні (в спілкуванні, дружбі, любові);
  • духовні (в придбанні нових знань, освоєння культурних цінностей).

Особливість людських потреб полягає в тому, що вони не мають меж. При задоволенні одних, неодмінно виникають нові.

Прикладом необмеженість потреб є сюжет казки О. С. Пушкіна «Золота рибка», в якій стара, отримавши нове корито замість розбитого, захотіла нову хату, терем і так далі.

Не можна забувати, що ресурси Землі, на відміну від потреб, обмежені. Це і корисні копалини, і ліс, і прісна вода. Тому важливо так організувати діяльність людей, щоб використання ресурсів одночасно і задовольняло потреби людей, і здійснювалося в розумних межах. Для регуляції цього процесу служить економіка.

Учасники економічних відносин:

  • споживачі (окремі люди, сім’я та інші групи);
  • виробники (підприємства, держава).

Всім учасникам доводиться вибирати, які потреби більш важливі, а які можна скоротити, або відмовитися.

Тобто, вступаючи в економічні відносини, споживач оцінює, які він отримає вигоди і які кошти доведеться витратити. Виробникові важливо створювати те, що необхідно суспільству – економічні блага.

Поняття блага

Під благами розуміють ті кошти, які допомагають людині задовольняти його потреби. Вони можуть бути вільними і економічними.

Вільні блага, як правило, є в природі в готовому вигляді. Це повітря, вода, світло і так далі. А економічні створюються в процесі перетворення ресурсів. Наприклад, продукти харчування, техніка, будівлі, одяг.

Роль економіки

Розберемося, як і роль економіки в житті суспільства.

Усвідомлення обмеженості ресурсів і важливості об’єднання в єдину економічну систему привели до того, що суспільство, почавши свій шлях з обробки каменю, до теперішнього часу досягло високого розвитку науки і техніки, створення злагодженої розгалуженої торговельної мережі.

Але з бурхливим розвитком виробництва товарів народного споживання все гостріше стає проблема розумного використання ресурсів. Прісна вода, газ, нафту, чисте повітря – знищення всіх цих благ має незворотний характер, так як відновити їх людина не може.

Що ми дізналися?

Вивчивши тему для 10 класу про економіку і її ролі в житті суспільства, ми виявили, що в своєму житті людина змушена постійно дбати про задоволення різних потреб. Відносини, які при цьому виникають, називають економічними. В умовах обмеженості природних та інших ресурсів, учасникам економічних відносин доводиться вибирати для себе найбільш важливі потреби і найзначніші блага для виробництва. В цілому роль економіки велика, так як існування така система покликана досягати справедливого розподілу ресурсів між людьми.

Посилання на основну публікацію