Економічний розвиток

Економіка розвивається циклічно і складається з чотирьох фаз: підйому, спаду, депресії і пожвавлення.

Фаза підйому характеризується повною зайнятістю працездатного населення і зростанням їх доходів, широким виробництвом всіх товарів і послуг. Ці показники з часом досягають піку, настає падіння попиту, тому що у людей все є і купувати їм більшого не треба. Це призводить до того, що виробники не можуть реалізувати свою продукцію, зароджується ланцюг проблем фірм:

падіння доходів → неможливість розплатитися з кредиторами → скорочення працівників → банкрутство.

Ці проблеми виробника позначаються і на інших економічних суб’єктів. Споживачі, боячись звільнень ще більше скорочують попит. Сфера торгівлі не бере товару під реалізацію → промисловість скорочує виробництво. Економіка переходить на другу фазу спаду (рецесія). На якій триває скорочення виробництва і споживання, зростає безробіття і падають доходи, знижується підприємницька активність населення, знижується кредитування та інвестування і т. Д.

Так економіка виявляється на фазі дна – вона в депресивному стані, як би топчеться на місці і її потрібно час для того, щоб прийти в себе. На цій фазі виробництво досягає нижчої точки, а безробіття вищої. Дана фаза не тривала. Але історія знає приклад депресії, яка тривала 10 років (Велика депресія 1929-1939 рр. В США, Канаді, Німеччині та інших країнах). Після деякого часу починається четверта фаза – пожвавлення: зростає попит → росте виробництво → зменшується безробіття → ростуть доходи → наростає кредитування та інвестування. Так економіка знову виявляється на фазі підйому, поки знову не досягне піка і далі починається наступний цикл.

Серед причин циклічного економічного розвитку виділяють зовнішні і внутрішні. До зовнішніх відносяться стихійні лиха, війни і революції, напружені політичні ситуації в світі, несподіване зростання цін на енергоресурси, особливо нафту. До внутрішніх причин відносяться розвиток науки та інноваційних технологій, чисельність населення, політика уряду, падіння попиту і накопичення товарів.

Посилання на основну публікацію