1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Економічний цикл

Економічний цикл

Економічний цикл – це перехід від кризового стану економіки до її підйому та зростання, після чого, досягнувши найвищої точки у своєму розвитку, економіка знову починає йти на спад і переживає кризовий стан. Період, що включає всі стадії економічного розвитку, називається економічним циклом.

Економічне зростання – супроводжується зростанням обсягів виробництва, кількістю продукції, що випускається, збільшується можливість працевлаштування працездатного населення. Економічне зростання відбувається на стадії інтенсивного розвитку всіх сфер економіки.

Внутрішній валовий продукт – це загальна вартість кінцевого продукту, виробленого в країні протягом року із залученням факторів виробництва належать, у тому числі і іншим країнам.

Внутрішній національний продукт – це загальна вартість кінцевого продукту, виробленого в країні протягом року із залученням факторів виробництва належать цій же країні.

Розвинені країни – це країни з високим рівнем розвитку індустріального виробництва, застосування інформаційних технологій, з високим якісним рівнем життя більшості населення і достатньою його освіченістю.

Країни, що розвиваються – це країни з недостатнім ступенем індустріалізації економіки. За цілою низкою показників вони відстають від розвинутих країн; найбільш розвиненою економічною сферою цих країн є торгівля.

Країни з перехідною економікою – це колишні комуністичні країни, в яких економіка перебуває на перехідному етапі розвитку і ринкові принципи взаємодії ще продовжують формуватися.

Якість життя – це показник рівня життя народонаселення (кількість і якість споживаних товарів і послуг) та середньої тривалості життя.

ПОДІЛИТИСЯ: