Економічні витрати і прибуток

Економічними витратами називаються витрати виробництва, які включають в себе середню або ж нормальний прибуток.

Поняття економічних витрат
У сучасній економічній теорії економічними витратами називаються витрати підприємства, які спрямовані на поліпшення господарського виробництва або ресурсів, використовуваних у виробництві.

Приклад економічних витрат
Сільськогосподарська фірма, яка займається виробництвом зернових культур, за один сезон отримує певну кількість готового продукту. Частина цього продукту не продається, а зберігається в якості насіння на наступний рік.

Це зерно використовується фірмою для її внутрішніх потреб, що виключає економічні витрати підприємства, але є економічною витратою.

Бухгалтерські витрати
Бухгалтерські витрати являють собою економічні витрати в грошовому еквіваленті за ринковою ціною продукції. Бухгалтерські витрати завжди нижче, ніж економічні.

У бухгалтерських витратах враховуються всі неявні витрати, зокрема, наявність земельної ренти, неявний заробіток підприємця.

Поняття прибутку
Прибуток являє собою різницю між витратами і доходами підприємства.

Прибуток завжди обчислюється у грошовому еквіваленті. Саме рівень прибутку є найбільш точним показником успіху підприємницької чи господарської діяльності.

Прибуток буває двох видів: бухгалтерська і економічний прибуток. Економічна прибуток – грошовий залишок із загальних доходів, який залишається після вичетанія загальної суми витрат.

Бухгалтерський прибуток – це різниця між витратами (економічними витратами) і сумою реалізації (доходів, отриманих з продажів).

Податки підприємств
Кожне підприємство зобов’язане сплачувати податки. Існує десять видів податків, які підприємці повинні виплачувати у федеральний бюджет, серед них:

1. Податок на прибуток підприємства.

2. Податок на додану вартість товарів і послуг.

3. Податок на доходи, одержувані від капіталу.

4. Державна і мито.

Податки, що сплачуються підприємствами, діляться на три категорії:

– Федеральні податки (зараховуються у федеральний бюджет);

– Регіональні податки (вилучаються в регіональне казначейство);

– Місцеві податки (встановлюються органами самоврядування).

Посилання на основну публікацію