Економічні системи суспільства

Ключові слова: економічні ресурси, натуральне і товарне господарство, головне питання економіки, традиційна, командна (планова), ринкова, змішана економіка.

Економічна система – встановлена ​​і діє система принципів, способів, правил, законів, що регулюють форму і зміст економічних відносин, способи розподілу ресурсів виробництва і вироблених економічних благ. Економічні системи відрізняються переважаючими формами власності (яка більше розвинена – приватна, державна і т.п.?), Способами розподілу обмежених ресурсів (хто розподіляє – держава своїми наказами або вони вільно купуються-продаються на ринку?), Способами регулювання економіки (хто виступає головним регулятором – держава або ринковий механізм без втручання держави?).

Основна проблема будь-якої економіки – як при обмеженості ресурсів забезпечити максимум ефективності виробництва? У зв’язку з цим виникає головне питання економіки – “Що, як, в яких обсягах, для кого виробляти?”. Це питання по-різному вирішується економічними системами різних типів.

Також економічні системи відрізняються формами господарства (або формами організації виробництва). Людство знає дві такі форми:
 – натуральне господарство – господарство, в якому люди виробляють продукти тільки для задоволення власних потреб, а не для подальшого обміну. Поділ праці при такій формі господарства практично відсутній – люди все роблять самі для себе, тобто кожен займається всіма основними сферами відразу;
 – товарне господарство – господарство, при якому учасники виробництва створюють економічні блага для подальшого продажу. При такій формі господарства розвинений ринок, який забезпечує зв’язок виробників і покупців. При товарній формі господарства розвинене поділ праці – люди спеціалізуються на якійсь вузькій сфері виробництва. а то, що не вміють виготовляти – купують.

Основні типи економічних систем:

1. Традиційна економіка – її основу становить натуральне господарство; виробництво здійснюється відповідно до традицій тільки в тих обсягах, скільки необхідно для задоволення основних потреб; обмін і ринок не розвинені. Традиційна економіка – відстала економічна система, сьогодні вже давно канула в лету історії.

2. Командно-адміністративна (або планова, командна, централізована) – заснована на державному втручанні в економіку; передбачає централізоване планування і розподіл ресурсів, економічних благ державою; на засоби виробництва (заводи, фабрики) можлива тільки державна власність; основним виробником є ​​держава; переважає товарне господарство і розвивається обмін, але однією його стороною є держава в особі своїх заводів, фабрик, магазинів і т.п .; ціна встановлюється державою. Головне питання економіки, – “Що? Як? В яких обсягах? Для кого виробляти?”, – вирішує держава. Приклад – економіка Радянського Союзу. Приватне підприємництво було заборонено, жителі СРСР могли купувати товари та послуги тільки у державних магазинів і працювати тільки на державних підприємствах – інших просто не було. Перевагами командної економіки є стабільність розвитку, не дуже велике соціальне розшарування. Однак головним її недоліком можна назвати відсутність стимулів до підвищення якості виробництва. Держава не завжди ефективно може розподіляти ресурси. В умовах заниження цін може ще виникнути дефіцит товарів.

3. Ринкова економіка – припускає вільний обмін на ринку; ціна врівноважує попит і пропозицію; відповідь на головне питання економіки дають виробники з урахуванням думки споживачів; розвивається підприємництво, приватна власність, в тому числі і на засоби виробництва. У ринковій економіці також розвинене товарне господарство, обмін. Головна перевага такої економічної системи – в стимулюванні учасників виробництва до праці, до підвищення якості своєї продукції. Хочеш, щоб твій товар купували – підвищуй його якість, знижуй ціну. Разом з тим, можна виділити недоліки: ринкова економіка призводить до значного соціального розшарування (з’являється чимало дуже багатих і дуже бідних); ринок “забуває” про соціально значущих галузях – освіті, науці. медицині (підприємці не зацікавлені вкладати гроші в проекти, які не окупаються); ринкова економіка нестабільна в розвитку (підйоми часто змінюються спадами).

З огляду на це, в більшості країн сформувалася змішана економіка. Держава в ній виступає гарантом соціальної захищеності, стабільності, втручається в соціально важливі галузі, в інших допускаючи свободу і розвиток ринкових відносин. Наприклад, економіка України- змішана. Держава допускає велику свободу економічних відносин в таких галузях, як, наприклад, виробництво і обмін промисловими товарами, предметами розкоші, проте в соціально значимий ринок продуктів харчування і т.д.

Посилання на основну публікацію