Економічні системи сучасного світу

Економічна система – історично сформована сукупність принципів, що визначають форму і зміст економічних відносин в тому чи іншому суспільстві. Економічні системи розрізняються формами власності, способами розподілу ресурсів і способами регулювання економіки. Відповідно розрізняються ключові питання: «Що робити?», «Як робити?» І «Для кого виробляти?» Залежно від цього виділяються три основні економічні системи: традиційна, командна і ринкова.

Питання про відмінність економічних систем в значній мірі пов’язаний з поглядами на проблему власності. Власність – один з найважливіших соціальних інститутів, чий вплив поширюється далеко за межі економічної сфери. Як економічна категорія власність являє собою особливі відносини, що описують приналежність матеріальних і духовних цінностей кому-небудь, а також сукупність об’єктів, що належать суб’єкту (власнику). Виділяються приватна (належить окремій фізичній або юридичній особі), колективна (належить групі осіб) і державна (що належить державі) власність. Передача власності в руки держави називається націоналізацією, передача власності від держави до приватних рук – приватизацією. Основні економічні системи: традиційна, командна і ринкова.

Традиційна система існувала в давнину і середньовіччя і пов’язана з пануванням натурального господарства, в якому споживалася велика частина виробленої продукції. Командна система характерна в основному для країн, які взяли в XX столітті «соціалістичні цінності» (СРСР, Китай). В даний час з-за її неефективності від неї повсюдно відмовилися, в чистому вигляді вона зберігається тільки в Північній Кореї. Ринкова система стихійно склалася в індустріальну епоху. Вона єдина, дія якої базується виключно на економічних факторах без втручання держави або традицій.

Ринкова система максимально ефективно вирішує головне завдання економіки – розподіл і використання обмежених ресурсів. Дія ринкового механізму створює умови для реалізації свободи економічного вибору виробника. Держава не втручається навпростець в діяльність такої системи, впливаючи на економічне життя за допомогою системи оподаткування. Крім того, держава забезпечує правове регулювання в економічній сфері, зокрема, здійснюючи правовий захист приватної власності. Основним регулятором економічних відносин в ринковій системі виступає ринок.

Посилання на основну публікацію