Економічні функції держави — реферат

У сучасному світі практично всі економічні системи є змішаними, тобто поєднують в собі ринковий механізм господарювання і державне регулювання. Основними цілями економічної політики держави є забезпечення стабільного розвитку економіки на основі інновацій і зростання добробуту суспільства.

Одна з головних ролей держави в економіці полягає в компенсировании ситуацій неспроможності ринку, з якими ринковий механізм не може впоратися самостійно:

  • По-перше, це боротьба з монополізацією і захист конкуренції. Для цього створено антимонопольне законодавство і функціонує спеціальний орган Федеральна Антимонопольна служба України.
  • По-друге, це створення суспільних благ, за виробництво яких приватний сектор економіки не береться, оскільки за користування цими благами неможливо брати оплату.

Тому держава повинна платить за створення суспільних благ або сама їх виробляти. До суспільних благ відносяться сприятливе навколишнє середовище, безпеку, правопорядок, освіта, охорона здоров’я, фундаментальні наукові дослідження і т.д. На створення суспільних благ держава витрачає податкові надходження до державного бюджету. Тому виходить, що громадяни вносять вклад в створення суспільних благ.

По – третє, це проблема зовнішніх (побічних) ефектів, пов’язаних з виробництвом і споживанням благ. Зовнішні ефекти відображаються на людях, які не беруть участі у виробництві та споживанні товарів і послуг безпосередньо. Негативні витрати сприяють появі у людей витрат, а в разі позитивних ефектів з’являються вигоди. Наприклад, завод з обробки металу, розташований поблизу населеного пункту, забруднює повітря і воду в річці – негативний зовнішній ефект. Інший приклад, запашний аромат доноситься з квіткової теплиці дозволяє насолодитися всім жителям багатоповерхового будинку, розташованого поруч – позитивний зовнішній ефект. Держава компенсує зовнішні ефекти в обох випадках. У першому випадку воно змушене витрачатися на будівництво очисних споруд для води, а в другому буде стимулювати розвиток тепличного бізнесу, надаючи субсидії.

Іншими економічними функціями держави є:

  • Перерозподіл доходів – прагнення згладити нерівність між багатими і бідними. Держава стягує податки з підприємців і направляє їх в сферу соціального забезпечення (виплата пенсій, стипендій, посібників).
  • Регулювання питань зайнятості працездатного населення і боротьба з безробіттям.
  • Здійснення контролю цін і захист населення від інфляції.
  • Вплив на структурні зміни в економіці – створення нових галузей виробництва з метою забезпечення економічного зростання.
  • Підвищення показників ВВП, ВНП і НД.
  • Виявлення тенденцій і прогнозування економічного розвитку.
  • Регулювання зовнішньої торгівлі, стимулювання або стримування експорту і імпорту.
  • Участь у вирішенні глобальних проблем людства.
Посилання на основну публікацію