Економічне зростання і розвиток. Поняття про ВВП

Економісти встановили, що ринкова економіка розвивається не рівномірно, а циклічно. Починаючи з XIX століття фіксуються економічні цикли – циклічні зміни економічної кон’юнктури, регулярні коливання рівня ділової активності від економічного підйому до спаду. Зазвичай виділяють чотири основні види економічних циклів:

  • короткострокові цикли Китчина (характерний період – 2-3 роки);
    середньострокові цикли Жюгляра (характерний період – 6-13 років);
  • ритми Коваля (характерний період – 15-20 років);
  • «Довгі хвилі» Кондратьєва (характерний період – 50-60 років).

В рамках кожного циклу економіка проходить певні фази. Наприклад, в циклах Жюгляра виділяються зростання (зростання виробництва, зростання цін, низькі процентні ставки), криза (біржовий крах і численні банкрутства), рецесія (зниження цін і продукції, високі процентні ставки) і відновлення (завдяки падінню цін і доходів). Таким чином, навіть у фазі росту закладені зерна майбутнього кризи, так само як і кожна криза несе в собі насіння майбутнього зростання. Якщо економічні кризи XIX століття зачіпали окремі держави, то з глобалізацією вони придбали всесвітній характер. Розрізняють кризи надвиробництва (зростання виробничих потужностей призводить до переваги пропозиції над платоспроможним попитом), структурні кризи (викликані перебудовою в економіці і витісненням існуючих галузей новими), сезонні кризи (викликані сезонним характером деяких виробництв), кон’юнктурні кризи (пов’язані з циклічністю коливання попиту і пропозиції на ринку).
Найбільш важливим показником розвитку економіки є економічне зростання – довгострокова тенденція до збільшення реального валового внутрішнього продукту. Валовий внутрішній продукт (ВВП) – ринкова вартість всіх кінцевих (тобто вироблених для споживання, а не є напівфабрикатами) товарів і послуг, вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва. Розрізняють номінальний (виражений в цінах поточного року) і реальний (виражений в цінах попереднього року або року, прийнятого за еталон, тобто враховує інфляцію) ВВП. ВВП необхідний для вимірювання темпів економічного зростання. При цьому використовують такий показник, як середньорічні темпи приросту ВВП. Вони вираховуються шляхом множення на 100% частки від розподілу різниці між реальними ВВП поточного і минулого років на реальний ВВП минулого року.

Існують і інші економічні показники:

Валовий національний продукт (ВНП) є ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік громадянами держави за допомогою належних їм факторів виробництва. На відміну від ВВП, який фіксує все, що виготовлено на території держави незалежно від приналежності факторів виробництва, ВНП враховує тільки те, що вироблено за допомогою факторів виробництва, що належать виключно громадянам незалежно від того, де ці фактори розташовані. Тобто результати праці гастарбайтерів, які працюють в Росії, враховуються у ВВП, але не враховуються в ВНП. До 1991 року саме ВНП служив базовим показником в макроекономічних дослідженнях.
Чистий національний продукт (ЧНП) – загальний обсяг виробництва товарів і послуг, які держава за певний проміжок часу справило і спожило у всіх секторах свого народного господарства. ЧНП дорівнює сумі ВВП, з якої вирахувано вартість спожитого капіталу (амортизація).

Національний дохід – новостворена за рік вартість, що характеризує, що виробництво додало в даному році до добробуту суспільства. Це чистий зароблений дохід суспільства, який можна отримати, якщо з ЧНП відняти непрямі податки.

Посилання на основну публікацію