Економічне зростання і економічний розвиток

Сутність економічного розвитку.

Сутність економічного розвитку (або соціально-економічного розвитку) – полягає в поступових якісних змінах економіки, виробництва, освіти, науки, культури, добробуту населення. Ці зміни мають позитивний структурний характер.

Теорію економічного розвитку розробив Йозеф Шумпетер в самому початку XX століття та її суть проста: економічний розвиток – багатоплановий процес; економічна політика держави не може акцентуватися на одній якій-небудь галузі економіки, виробництва, соціальній сфері, вона повинна вестися за всіма напрямами. Таким чином, стратегія економічного розвитку має глобальний характер.

Основні показники економічного розвитку:

 • ВВП і ВНП;
 • рівень життя населення;
 • конкурентоспроможність національної економіки;
 • продуктивність праці;
 • вартість людського капіталу на душу населення;
 • місце в світовій економіці;
 • рівень корупції;
 • частка сировинної економіки;
 • оцінки світових рейтингових агентств;
 • кількість основних видів продукції на душу населення.

Поняття економічного зростання.

Поняття економічного зростання пов’язане з поняттям економічного розвитку. Економічне зростання – зростання обсягу виробництва в економіці країни за певний період часу (звичайно – за рік). Існує два види факторів економічного зростання:

 • екстенсивний фактор: кількісне збільшення ресурсу (наприклад, числа працівників, витрат капіталу);
 • інтенсивний фактор: якісне поліпшення ресурсу (кадрів, технологій виробництва, введення інновацій);

Виходячи з цих факторів виділяють два типи економічного зростання:

 • екстенсивний економічне зростання;
 • інтенсивний економічний ріст.

Згідно швидкості економічного зростання, економісти виділяють чотири його види:

 • рівномірне зростання (США, Західна Європа);
 • чудеса зростання (Південна Корея, Японія);
 • трагедія зростання (Центральноафриканські країни);
 • відсутність зростання (Зімбабве, Ліберія).

Моделі економічного зростання.

Найпопулярнішими моделями економічного зростання є модель Домара та Харрода. Подібність обох моделей полягає в:

 • рівність попиту і пропозиції;
 • рівність приросту попиту і приросту пропозиції.

Різниця моделей полягає в тому, що Домар вважав інвестиції (економічний вкладення) єдиним фактором зростання попиту і пропозиції, а Харрод вважав, що при нормальному зростанні попиту і пропозиції інвестиції потрібні тільки для оновлення капіталу.

Моделі та фактори в теорії економічного росту – основні поняття макроекономіки.

Відмінність понять економічного зростання і економічного розвитку.

Відмінність понять економічного зростання і економічного розвитку пояснив Шумпетер у своїй книзі «Теорія економічного розвитку». Найбільш доступне пояснення: зростання – це кількісні зміни в економіці (збільшення виробництва і споживання одних і тих же товарів, послуг), а розвиток – це якісні зміни в економіці (інновації у виробництві, сфері послуг і власне у самих товарах і послугах).

Посилання на основну публікацію