Екологічне право: поняття, предмет, принципи

Поняття екологічного права представляє з себе комплекс правових норм, що регулюють взаємодію суспільства з природою.

Поняття екологічного права

Поняття екологічного права представляє з себе комплекс правових норм, що регулюють взаємодію суспільства з природою.

Предмет екологічного права:

 • охорона навколишнього середовища;
 • забезпечення екологічної безпеки;
 • використання природних ресурсів.

Принципи екологічного права.

 • Право на сприятливе навколишнє середовище.
 • Запобігання шкоди екології.
 • Охорона здоров’я та життя громадян.
 • Демократизація екологічного права.
 • Гуманність.
 • Раціональне використання природних ресурсів.
 • Захист і охорона екологічної рівноваги.
 • Повний доступ до екологічної інформації.
 • Платне природокористування як відшкодування завданої шкоди навколишньому середовищу.
 • Екосистемного підходу до охорони навколишнього середовища і природокористування.
 • Відповідальність за порушення норм екологічного права.

Інститути екологічного права в Україні:

 • право власності на природні об’єкти;
 • право на природокористування;
 • охорона навколишнього середовища;
 • регулювання природокористування;
 • екологічна правова відповідальність;
 • землекористування;
 • надрокористування;
 • водокористування;
 • лісокористування;
 • користування тваринним світом;
 • охорона об’єктів сільського господарства;
 • захист природних об’єктів;
 • правове регулювання поводження з відходами виробництва та споживання.

Система екологічного права в Україні реалізується в тісній взаємодії з нормами міжнародного екологічного права, головними сферами регулювання якого є:

 • охорона водного середовища;
 • охорона повітряного середовища, озонового шару та клімату;
 • охорона фауни, флори і екосистем;
 • охорона просторів за межами національної юрисдикції;
 • контроль за небезпечними речовинами.
Посилання на основну публікацію