Доповідь про безробіття

Кожна людина прагне мати професію і стабільний заробіток, але бувають ситуації, коли він не може знайти роботу. Безробітні люди не мають можливості забезпечувати себе і свою сім’ю, купувати товари, сплачувати податки, що не може не турбувати державу, яке прагне вирішити цю проблему. Складемо невеличку доповідь про те, що таке безробіття, чому вона з’являється, і як її подолати.

Сучасна економіка

Ми живемо в умовах ринкової економіки, коли кожен самостійно може розпоряджатися своєю працею, вибирати місце роботи.

Підприємства за своїм вибором наймають працівників, а ті, в свою чергу, вибирають найбільш прийнятне місце роботи. Така система створює конкуренцію, в результаті чого не кожна людина знаходить підходящу роботу. Виникає нове для суспільства явище – безробіття.

Таким чином, безробіття завжди супроводжує ринкову економіку, є її супутницею.

Причини

Поява безробіття – закономірний процес, але він викликає негативні наслідки, позбавляючи людей можливості реалізовувати їхні потреби, тому важливо розібратися в його причинах.

зміна попиту на товари і послуги (з’являються нові професії і товари, нові умови праці, наприклад, впровадження комп’ютерів, і люди колишніх професій залишаються без роботи);

Поява комп’ютерної техніки і початок її широкого використання змусило багатьох фахівців (бухгалтерів, секретарів, банківських працівників та інших) або позбавлятися роботи, або освоювати нові технології.

пошук роботи (працівник по своєму бажанню вибирає місце роботи, це дозволяє йому вибирати між кількома варіантами, або чекати підходящої посади, але під час пошуку або очікування він залишається безробітним);

спад економіки країни (під час кризи завжди зменшується кількість вироблених товарів і кількість його споживання, що веде до втрати роботи людей – виробники скорочують штат).

Наслідки безробіття

Уявімо у вигляді таблиці наслідки безробіття для суспільства.

Економічні Соціальні
Зменшення виробництва товарів Різке скорочення добробуту громадян
Зменшення вироблених економічних благ Втрата кваліфікації
Зменшення споживання через зниження заробітних плат Втрата впевненості в собі, корисності, самоповаги

Способи подолання безробіття

  • створення сприятливих умов для зайнятості (курси перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації, біржа праці);
  • заходи соціального захисту (виплата допомоги по безробіттю, громадські роботи).

Що ми дізналися?

Вивчивши тему суспільствознавства 11 класу, ми дізналися, що безробіття – це явище, при якому частина працездатного населення країни не має місця роботи. Безробіття породжується конкуренцією на ринку праці, можливістю роботодавців вибирати співробітників, пред’являти до них певні вимоги. Вона призводить до негативних наслідків, тому в державах вживаються заходи щодо її зменшення.

Посилання на основну публікацію