Дія кримінального закону

Кримінальний закон покликаний відновлювати соціальну справедливість, карати і виправляти злочинців. Як і будь-який інший український закон він має дією по колу осіб, у часі і в просторі.

Дія по колу осіб: кримінальний закон застосовується до всіх осіб (громадянам, іноземцям та апатридам), які вчинили злочин на території України, за винятком співробітників посольств і міжнародних організацій, наділених імунітетом. Останніх висилають з України, а справи розглядаються відповідно до норм міжнародного права.

Дія в часі: злочинність діяння визначається кримінальним законом, який діяв на момент вчинення злочину. Але якщо новий закон, прийнятий після скоєння злочину і скасував дію старого, передбачає більш м’яке покарання, то застосовується новий. Дана норма стосується і тих, хто вже відбуває покарання. Це називається зворотною силою кримінального закону.

Дія в просторі: всі злочини, скоєні громадянами, іноземцями або апатридами на території України караються за кримінальним законом нашої країни. Якщо громадянин України скоїв злочин на території іноземної держави, він не може бути виданий цій державі. Якщо злочин коли-небудь скоєно іноземцем або апатридом поза територією України, то воно видається державі, на території якого скоєно злочин для притягнення до відповідальності.

Посилання на основну публікацію