Динаміка суспільного розвитку

Для суспільства властиві постійні зміни. Чи однаково розвиваються суспільства в різних країнах і як подолати проблеми, що існують у відносинах людей? Спробуємо розібратися в цьому і дізнаємося коротко про динаміку суспільного розвитку.

Історія розвитку суспільства

Всю історію розвитку суспільства вченими прийнято розділяти на три ступені:

 • аграрне суспільство (основне заняття – сільське господарство);
 • індустріальне суспільство (зростання міст, фабрик і заводів);
 • постіндустріальне суспільство (інформаційне).

Також існує класифікація змін, що відбуваються в суспільстві:

 • еволюція (повільні зміни);
 • реформа (перетворення держави в тій чи іншій сфері);
 • революція (різкі зміни, корінний перелом у житті суспільства).

Розвиток різних країн

В історії держав світу можна знайти схожі і різні риси.

Розглянемо процеси, які були характерні для всіх або багатьох країн в один і той же час або в різні періоди.

 • перехід від первісності до держави;
 • звільнення колоніальних залежних держав;
 • зникнення монархій і поява буржуазних урядів;
 • науково-технічний прогрес.

Але при цьому існує багато подій і процесів, які був властиві конкретним державам. Тобто у кожної країни і народу є особливості, характерні тільки для них і є унікальними. Такі риси, властиві соціальним групам, викликані:

 • відмінністю природних умов (клімат, місцевість);
 • особливостями господарського життя;
 • різним способом життя;
 • політикою держави;
 • обраними способами і формами вирішення гострих проблем.

Розвиток сучасного суспільства

Динаміка розвитку сучасних суспільств відрізняється швидкими темпами і частими змінами. Війни, конфлікти між країнами, науково-технічний прогрес сильно змінили вигляд світової спільноти. Зараз його багато в чому характеризує процес глобалізації.

Глобалізація

Під цим поняттям розуміють посилення взаємозв’язків між людьми, організаціями та державами.

Ознаки глобалізації:

 • створення єдиної економічної системи, в якій беруть участь всі держави світу (торгівля, транс-національні корпорації – величезні компанії, що функціонують одночасно в різних країнах);
 • культурна глобалізація: за допомогою інтернету, телебачення людина дізнається про новини з іншого міста і навіть країни, може вільно спілкуватися з іноземцями, купувати товари іноземного виробництва.

Прикладом глобалізації є онлайн-екскурсії. Перебуваючи вдома, ми можемо «пройтися» по Ермітажу, побачити Ейфелеву вежу або лондонський Тауер.

Глобалізація має багато позитивних сторін, але при цьому породжує і проблеми. До них відносять:

 • витіснення національної, місцевої культури цінностями інших країн через (фільми, музика, одяг та інше);
 • загальносвітовий характер конфліктів – загроза нової війни;
 • екологічна криза – порушення природних процесів;
 • відставання деяких країн у розвитку;
 • поширення хвороб.

Що ми дізналися?

Динаміка суспільного розвитку – це процес постійної зміни суспільства. У становленні держав світу були як загальні риси, так і унікальні для кожної країни. Сучасний світ швидко розвивається. Його характерною ознакою стає глобалізація.

Посилання на основну публікацію