1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Державний бюджет

Державний бюджет

Подібно до того як кожна родина намагається заздалегідь планувати і порівнювати свої майбутні витрати з доходами, так і уряду складають спеціальний фінансовий план. Такий план, що зводить воєдино доходи і витрати майбутнього, називається бюджетом. Бюджети становлять як центральний уряд (державний бюджет), так і місцеві органи влади (місцеві бюджети).

Державний бюджет – зведений план збору доходів держави і використання отриманих коштів на покриття всіх видів державних витрат. Він затверджується парламентом, т. Е. Вищої законодавчої владою країни, а уряд відповідає за його виконання. Державний бюджет дуже важливий документ, за яким можна судити про стан фінансів цілої країни.

Джерела надходження коштів бюджету називаються статтями доходу, а те, на що ці кошти витрачаються, – статтями витрат. Оскільки бюджет складають заздалегідь, він багато в чому нагадує прогноз і далеко не завжди виконується в точності. Але після його тверджень уряд уже не має права використовувати кошти бюджету, призначені на одні цілі, для вирішення інших завдань.

Основне джерело доходів бюджету – податки. Так як ми розглянули вище податкову систему, то зупинимося докладніше на витратних статтях бюджету. Оскільки наявні в розпорядженні уряду кошти обмежені, воно змушене їх витрачати лише на самі першочергові завдання. Про останніх і можна судити за видатковими статтями бюджету.

Наприклад, значна частка витрат російського бюджету припадає на державну підтримку галузей господарства: на будівництво нових і реконструкцію старих підприємств. Інші великі статті витрат – оборона країни, погашення державного зовнішнього боргу (виплати, вироблені іноземним громадянам, фірмам, державам, за боргами держави, зробленим раніше), а також внутрішнього боргу (взятого у населення своєї країни, наприклад, у вигляді державних позик). Наступними, в порядку зменшення частки видатків бюджету, є витрати на підтримання правопорядку та утримання органів державного управління, судової системи, а також фінансування державних підприємств соціальної сфери, насамперед охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення.

Багато країн можуть потрапляють в ситуацію, коли необхідні витрати виявляються більше можливих доходів. Ця ситуація називається дефіцитом бюджету. Державний бюджет нашої країни кілька років мав великий дефіцит. Це означає, що кожен рік не вистачало грошей, щоб покрити витрати, пов’язані з виплатою пенсій, стипендій, змістом армії, шкіл і лікарень та багатьма іншими потребами. І тільки з 2000 р намітилася тенденція до зміни такого становища.

Багато гострих суперечок йде на стадії складання проекту державного бюджету та його проходження через парламент для обговорення та ухвалення у якості закону на майбутній рік. І головним каменем спотикання тут є все те ж питання: як розробити бездефіцитний бюджет – за рахунок збільшення доходів (це, як правило, зростання податків) або скорочення витрат (це «удар» по пенсіях, стипендіях і т. П.).

Як же держава може впоратися з дефіцитом свого бюджету?

Світова практика підказує деякі способи вирішення цієї проблеми: скорочення бюджетних витрат; вишукування джерел додаткових доходів; позичання грошей у громадян, банків, організацій інших держав. Останній спосіб, як не дивно, найчастіше використовується державою. У кого воно бере гроші в борг? Насамперед у власного, т. Е. Державного, банку. Цей шлях використовує сьогодні і Росія. Інше джерело – позичити у громадян і господарських організацій країни, наприклад, через продаж облігацій державних позик. Облігація – документ, що засвідчує факт отримання грошей в борг, який гарантує термін його повернення і виплату власнику облігації певної суми за використання позичених грошей. Ці способи дозволяють законно і вигідно залучати гроші до державного бюджету, використовуючи їх для розвитку економіки.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Як люди спілкуються