Дайте визначення: трудове право, трудовий договір

Трудове право- це галузь права, яка регулює трудові відносини між наймачами і працівниками, встановлює державні гарантії трудових прав і свобод громадян, захищає права та інтереси працівників і наймачів.

Трудовий договір-угоду між наймачем і працівником про умови праці та її оплати.

Трудова дисципліна – обов’язкова для всіх працівників підпорядкування встановленому трудовому розпорядку та належне виконання своїх обов’язків.

Посилання на основну публікацію