Цивільно-правові спори

Поширеними соціальними відносинами є цивільно – правові спори. Робота, бізнес, сім’я, сусідство, як і життя в цілому, породжують конфлікти між фізичними або юридичними особами, що віднімають багато часу і сил.

Цивільно – правовий спір – це справа, пов’язана з розглядом та вирішенням судом конфліктів, що випливають із цивільних правовідносин.

Існують наступні види цивільно – правових спорів:

  • майнові суперечки, наприклад, з приводу невиплати боргу в строк, несвоєчасного або неналежного виконання робіт за договором підряду (будівельні, ремонтні роботи), визнання права власності;
  • сімейні спори, приміром, з приводу розірвання шлюбу, поділу майна між подружжям, про визнання шлюбного договору недійсним, про стягнення аліментів на дитину, про встановлення батьківства;
  • спадкові спори, приміром, між спадкоємцями за законом і спадкоємцями за заповітом, про визнання заповіту недійсним, про прийняття спадщини;
  • трудові спори, приміром, про застосування норм трудового права, про притягнення співробітника до матеріальної відповідальності, про незаконне звільнення, про скасування наказу про дисциплінарне стягнення, про відновлення на роботу;
  • житлові спори, приміром, про вселення, про виселення, про стягнення комунальних платежів, про розірвання договору ренти, про розірвання договору купівлі – продажу квартири;
  • земельні спори, приміром, про припинення договору оренди у зв’язку з порушеннями умов договору орендарем, про поділ земельної ділянки, про створення перешкод іншими особами для володіння, користування і розпорядження своєю земельною ділянкою;
  • економічні суперечки, наприклад, про стягнення неустойки, про порушення виключного права на товарний знак.
Посилання на основну публікацію