Цивільні правовідносини

Серед усіх галузей права цивільне охоплює найбільший коло питань. Воно регулює майнові та особисті немайнові відносини. Дізнаємося, якими особливостями володіють цивільні правовідносини. Вивчимо цю тему за таким планом: поняття, особливості, приклади цивільних правовідносин.

Поняття

Цивільне право – це галузь права, до складу якої входять юридичні норми, що регулюють майнові і особисті немайнові відносини. Отже, цивільні правовідносини є предметом цивільного права і виникають в момент його реалізації.

Розберемося в видах цивільних відносин.

 • майнові відносини, як випливає з самого формулювання, виникають з приводу майна, тобто предметів матеріального світу: речей, послуг;
 • предметом особистих немайнових відносин є нематеріальні блага: відкриття в галузі науки, винаходи, твори мистецтва, а також основні права людини.

Особливість цивільних правовідносин – рівність їх учасників.

Джерела цивільного права України:

 • міжнародні договори;
 • Конституція України;
 • Цивільний кодекс України;
 • підзаконні акти.

Особливості цивільних правовідносин

Як і інші види відносин, цивільні мають ряд ознак, за якими можна їх віднести до цієї категорії.

Виділимо деякі з них.

 • переважання майнових відносин над особистими немайновими;
 • різноманітність учасників: держава в особі уповноважених органів, організації (юридичні особи), громадяни (фізичні особи);
 • особливі об’єкти: речі, гроші, цінні папери, послуги, інформація, результати інтелектуальної діяльності, особисті права;
 • зміст цивільних правовідносин: права і обов’язки людей.

Зміст цивільних правовідносин можна відобразити в наступному прикладі: людина користується послугами перукаря. При цьому у нього виникає право на сумлінне виконання послуги, тобто відповідну стрижку, і обов’язок її сплатити.

Приклади цивільних правовідносин

Система цивільного права включає в себе різноманітні форми взаємовідносин між людьми, але для того щоб наочніше уявити їх сутність, розглянемо кілька конкретних прикладів.

 • людина отримала в спадок нерухоме майно у вигляді квартири (угода між спадкодавцем і спадкоємцем, передається право власності);
 • людина вирішила здати в оренду сім’ї власний будинок (зміна прав і обов’язків власника, виникнення нових прав і обов’язків квартирантів, які можуть проживати в будинку, але зобов’язані сплачувати орендну плату);
 • людина продає квартиру (його право власності припиняється, а у покупців воно виникає).

Що ми дізналися?

Дослідивши цивільні правовідносини, ми прийшли до висновку, що вони включають в себе майнові та особисті немайнові відносини, предметом яких можуть служити речі, в тому числі гроші, послуги, роботи, права з приводу використання результатів інтелектуальної діяльності. Вони характеризуються превалюванням майнових відносин над особистими немайновими, різноманіттям учасників. Зміст цивільних правовідносин представлено правами і обов’язками людей, виникнення яких пов’язане з предметом регулювання даної галузі права.

Посилання на основну публікацію