Цивільне право: поняття та джерела цивільного права

Поняття цивільного права. Держава є гарантом захисту цивільних прав.

Поняття цивільного права означає одну з галузей права, що регулює майнові та особисті немайнові цивільні правовідносини. Цивільне право – основа задоволення приватних потреб людини, а також нормального розвитку економіки країни. Держава є гарантом захисту цивільних прав.

Система цивільного права бере коріння ще в римському праві (або цивільному праві) – системі регулювання майнових відносин між громадянами Стародавнього Риму. Такий принцип цивільного права характерне для України і всієї континентальної Європи, на відміну від англосаксонських країн (Великобританія, США, Канада, Австралія), де основою законодавства стало римське право, а принцип «прецеденту».

Джерела цивільного права.

Джерелами цивільного права України є:

  • Конституція.
  • Цивільний кодекс.
  • Місцеві закони, які стосуються цивільного права.
  • Укази президента та постанови уряду.
  • Акти органів влади суб’єктів.
  • Місцеві нормативні документи юридичних осіб (наприклад, документи нотаріуса).
  • Деякі (діючі) нормативні документи СРСР (але це не точно).

Об’єктами цивільного права є матеріальні (рухоме і нерухоме майно, гроші і цінні папери) і нематеріальні (інтелектуальна власність, інформація, авторське право) блага.

Один з основних параметрів суб’єкта цивільного права – поняття цивільної дієздатності. Громадянська правова дієздатність – це здатність громадянина своїми діями здійснювати і набувати права та обов’язки. Згідно з Конституцією України, про повної дієздатності можна говорити після досягнення повноліття. З 16 років до 18 років – громадяни є частково дієздатними, а до 16 років – недієздатними в правовому розумінні. Недієздатною може бути визнано також громадянин з серйозним психічним розладом (лише за постановою суду). Синонімом правової дієздатності цивільного права в кримінальному праві є осудність.

Основний предмет цивільного права (як і римського права) – це приватне право, або право власності. У України діє так звана «тріада» цивільного кодексу:

  • право володіння (володіння) власністю;
  • право розпорядження (можливість змінювати, дарувати, розпоряджатися на власний розсуд);
  • право користування (отримувати доходи з власності, використовувати власність).

Окремими підгалузями цивільного права є сімейне право (сімейний кодекс) та земельне право (земельний кодекс), а також в деяких країнах – торговельне (комерційне) право і трудове право.

(Можливі неточності)

Посилання на основну публікацію