1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Цивілізація

Цивілізація

Цивілізація – історично сформована форма існування і розвитку суспільства. Ознакою цивілізованої держави є ступінь розвитку його матеріальної і духовної культури.

Сучасна цивілізація – характеризується в першу чергу досягненнями в техніці, пристроєм і структурою суспільства, хоча важливе значення для неї мають також рівень культурного розвитку, наступність і традиції. Європейські цивілізації виділяють одні критерій і поняття у своєму розвитку, а так звані незахідні цивілізації мають інші цінності і пріоритети. Для них основними і є колективні форми гуртожитки, в той час як для Європи в центрі бачення знаходиться окрема особистість, звідки випливають уявлення про правила поведінки, функціонування та взаємодії в суспільстві.

Лідерство – провідна, ключова роль однієї людини (або кількох) серед групи людей або цілих народів. Лідер повинен володіти певним авторитетом, визнанням своїх якостей і заслуг в даному колективі. Лідерами найчастіше стають люди, здатні нестандартно мислити, приймати неординарні рішення, що володіють якоюсь харизмою.

Неформальні групи – групи, спільноти, чи не затверджені офіційно, відносини в яких будуються на принципах відмінних від загальноприйнятих.

ПОДІЛИТИСЯ: