Цивілізаційний і формаційний підходи до історії людства

Існує два підходи до історії розвитку людського суспільства – формаційний і цивілізаційний.

При формаційному підході до історії людства вчені вважають, що фактором загального розвитку стали об’єктивні, незалежні від людини закономірності. Історичний розвиток йшло від більш низькому ступені до більш високої. Прогрес зводився до вдосконалення способу виробництва, його видозміни. Економіка визначала тип суспільних відносин між людьми (первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний лад).

При цивілізаційному підході до історії людства вчені розглядають суспільство через форми і продукти трудової, соціальної, політичної та духовної діяльності, в основі якої – людина. Кожна цивілізація вносить в історичний розвиток свій вклад. Загальний прогрес відносний, він охоплює лише окремі сфери суспільства.

Посилання на основну публікацію