Чому права дитини відрізняються від прав дорослого

Загальна декларація прав людини визнає всіх людей рівними з моменту народження і до останнього дня життя. Однак на практиці права дітей і дорослих сильно відрізняються. Спробуємо розібратися, чому так відбувається.

Декларація з прав людини має юридичну силу в усіх країнах. При цьому в кожній окремій державі існують власні акти та постанови, що закріплюють правові норми. В Україні всі права і свободи громадян відображені в Конституції. У тексті документа фігурують такі поняття як правоздатність та дієздатність. Першим кожен українець наділений з народження, друге настає з моменту повноліття за умови відповідного фізичного і психічного розвитку. Іншими словами, навіть здорові діти ущемлені в деяких правах до 18 років. Діти з обмеженими фізичними та розумовими здібностями можуть бути визнані недієздатними і після повноліття. Отже, частина прав буде для них недоступна.

В Конституції України  закріплені права людини на життя, свободу, особисту недоторканність, освіту, житло, охорону здоров’я та медичну допомогу, успадкування і власність, виховання в сім’ї, свободу пересування і місця проживання, вибір національності, творчість і т.п. Основні права закріплюються за громадянином при народженні, але більшість стають чинними після настання повноліття. До таких належать економічні права (приватна власність, робота, відпочинок, страйки, підприємництво), право на пенсійне забезпечення, виборче право і політичні свободи, право на справедливий суд і т.д. Подібні обмеження існують у всьому світі в тій чи іншій мірі. Пов’язано це з тим, що діти не можуть нести відповідальність за власні дії. Участь в подібних питаннях без достатніх знань і досвіду може завдати шкоди життю і здоров’ю дитини. З цієї причини вся відповідальність за дії дітей лежить на уповноважених опікунів.

Можна сказати, що чим старша людина, тим більше у нього прав. Наприклад, уже в 14 років громадянин отримує виборче право, а в 15 років самостійно дає дозвіл на медичне втручання. Деякі права і свободи доступні дитині лише формально, наприклад, право на власність. Він може бути власником якогось майна за документами, але розпорядитися ним зможе тільки після настання повноліття.

За дотриманням прав людини в Україні стежать державні органи та уповноважені особи. Гарантом прав і свобод людини є Президент України.

Висновки:

  • Основні права людини закріплені в Конституції України.
  • Більшість прав і свобод людина отримує при народженні.
  • Деякі права доступні тільки після повноліття.
  • Відповідальність за дії дітей несуть опікуни/батьки.
  • Гарантом прав і свобод людини є Президент України.
Посилання на основну публікацію