Чим відрізняється референдум від виборів

Громадяни конкретної країни наділені різними правами і свободами. Однією з найважливіших свобод вважається волевиявлення. Залежно від ситуації, вона може виражатися різними способами, включаючи вибори і референдум. Зазвичай ці поняття трактуються як синоніми. З юридичної ж точки зору, референдум істотно відрізняється від виборів.

Перший референдум, якщо вірити історичним джерелам, був проведений в 1439 році в Швейцарії. В українській і російській історії також були приклади подібних явищ – народні віче у Великому Новгороді, Пскові, Києві та інших містах. У Древній Русі багато суспільно важливі питання вирішувалися обговоренням найбільш поважних громадян. Зрозуміло, після затвердження державних органів, подібні заходи були скасовані. Аж до революції 1917 року в нашій країні зберігався монархічний лад, що не має на увазі демократичних свобод. Однак потім з’явилося право на проведення всенародного опитування за власною ініціативою або на вимогу однієї з союзних республік, закріплене в конституції СРСР від 1936 року. Можна сказати, що Президія Верховної Ради затвердила право на перші референдуми в історії. Однак, незважаючи на юридично надану можливість, в радянський період референдуми практично не проводилися. На сучасному етапі в основному законі України закріплено право народу на вільні вибори і проведення референдумів. У статі обидві форми безпосередньої демократії визначені як взаємозалежні, рівноцінні і доповнюють один одного. Законом не встановлено пріоритет тієї чи іншої форми.

Референдум і вільні вибори не можуть проводитися з метою прийняття рішень, що суперечать Конституції, а також для обмеження, скасування або применшення загальновизнаних прав і свобод людини і громадянина, конституційних гарантій їх виконання.

Вибори проводяться з метою обрання представників органів державної та муніципальної влади, в той час як на референдумі приймаються рішення правового характеру.

Вибори, нарівні з референдумом, є однією з форм безпосередньої демократії. Процес являє собою всенародне голосування громадян в подібних умовах.

Висновки:

  • Референдум і вільні вибори – дві форми демократії, що виражаються в ідентичних процедурах всенародного голосування.
  • Референдум і вільні вибори не можуть проводитися з метою прийняття рішень, що суперечать Конституції.
  • Вибори і референдум проводяться в різних цілях.
  • Вибори, нарівні з референдумом, є однією з форм безпосередньої демократії.
Посилання на основну публікацію