Чим відрізняється необхідна оборона від крайньої необхідності

Поняття крайньої необхідності і необхідної оборони відносяться до юридичної термінології. Законодавчо встановлені правові норми, що регулюють поведінку людини в різних конфліктних ситуаціях. Дії, що виходять за рамки, можуть розцінюватися як правопорушення або як спроба захистити власні інтереси. У чому ж різниця між необхідною обороною і крайньою необхідністю з юридичної точки зору?

Стаття КК України визначає крайню необхідність як дії, спрямовані на усунення небезпеки, яка загрожує особам, суспільству або державі, в ході яких було завдано якусь шкоду, проте іншого способу усунення небезпеки не існувало.

Те ж стосується і випадків, коли завдана шкода менш значна, ніж потенційний збиток від небезпеки. Чи були дії крайньою необхідністю встановлює суд. У разі позитивного рішення поведінка особи не визнається адміністративним правопорушенням. Якщо ж буде встановлено перевищення меж крайньої необхідності, винуватцю загрожує кримінальна відповідальність.

Вимоги, кваліфікуючі дії як крайню необхідність вважаються досить жорсткими, в порівнянні з оцінкою стану необхідної оборони.

Обов’язково враховується величина завданої шкоди. Якщо вона більше або дорівнює величині запобігання шкоди, наявність крайньої необхідності береться під сумнів. Крім того, важливо довести повну відсутність інших рішень.

Аналіз стану крайньої необхідності ґрунтується на першопричині інциденту. Найбільш часто загроза заподіяння шкоди виходить від будь-якої фізичної особи. Також до причин виникнення стану крайньої необхідності відносяться неконтрольовані природні явища (пожежа, повінь, землетрус і т. п.), технічні несправності та поведінка тварин.

З юридичної точки зору, необхідна оборона є захисною поведінкою людини, за допомогою заподіяння шкоди нападаючому. Правомірність дій визначається наявністю реальної загрози. Необхідною обороною називається як захист власного життя або інтересів, так і прав інших громадян, навіть сторонніх.

Необхідна оборона і стан крайньої необхідності відносяться до суспільно корисних дій і мають безліч схожих рис.

Ключова відмінність цих понять полягає в тому, що при необхідній обороні шкода наноситься безпосередньо нападаючому, а в стані крайньої необхідності постраждати можуть і невинні громадяни. До того ж, при оцінці необхідної оборони не враховується різниця між запобіганням та заподіяною шкодою.

Висновки:

  • Крайня необхідність має більш жорсткі умови оцінки;
  • Необхідна оборона і стан крайньої необхідності відносяться до суспільно корисних дій;
  • При необхідній обороні шкода наноситься безпосередньо нападаючому, а в стані крайньої необхідності постраждати можуть треті особи;
  • При оцінці крайньої необхідності враховується різниця між запобіганням і заподіяною шкодою, при необхідній обороні – немає.
Посилання на основну публікацію