Чим соціальні системи відрізняються від суспільних

Соціальні системи – це особливий клас, що має суттєві відмінності не тільки від неорганічних систем (наприклад, технічних або механічних), але і від природних систем. Часто можна почути і про існування громадських систем. Спробуємо розібратися, в чому різниця між соціальними і громадськими системами.

Насправді, відмінності між соціальними і громадськими системами виділити неможливо, так як, по суті, це дві назви одного класу. Різниця термінологій пояснюється увагою багатьох соціологів до даного питання.

Поняття «соціальна система» узагальнює цілий клас систем, однак не має строго встановленого визначення. Діапазон соціальних систем досить широкий і протирається від соціальних організацій як найбільш розвиненого виду соціальних систем до малих груп.

На думку соціологів, громадське життя являє собою безліч переплетених взаємодій людей, а, значить, саме на цих взаємодіях і має бути зосереджена увага дослідників. Відповідно до даного підходу можна стверджувати, що соціальні системи не просто складаються з людей. Структури – це позиції (статуси, ролі) індивідів в системі. У разі випадання конкретних індивідів з процесу, сама система не змінить своєї структури, просто це місце займуть інші індивіди.

Соціальна організація – це об’єднання людей, спільно реалізують деяку програму або мету і діють на основі певних процедур і правил.

Термін організація стосовно до соціальних об’єктів має на увазі:

  1. якийсь інструментальний об’єкт, штучне об’єднання, що займає певне місце в суспільстві і призначене для виконання певних функцій;
  2. якусь діяльність, управління, включаючи розподіл функцій, координацію і контроль, тобто цілеспрямований вплив на об’єкт;
  3. стан впорядкованості або характеристику впорядкованості якогось об’єкта.

Таким образів соціальна організація – це цільова, ієрархічна, структурована і керована спільність.

Організація – одна з найбільш розвинених соціальних систем. Її найважливішою ознакою є синергія – приріст додаткової енергії, що перевищує суму індивідуальних зусиль. Джерелом даного ефекту є одночасність і односпрямованість дій, спеціалізація і комбінування праці, процеси і відносини поділу праці, кооперації та управління.

Також до соціальної (громадської) системи належать соціальні установи, громадські інститути, традиції і ідеологія.

Висновки:

  • Соціальна і громадська система – це синоніми, що позначають особливий клас систем.
  • Діапазон соціальних систем досить широкий і протирається від соціальних організацій як найбільш розвиненого виду соціальних систем до малих груп.
  • Організація – одна з найбільш розвинених соціальних систем.
  • Також до соціальної (громадської) системи належать соціальні установи, громадські інститути, традиції і ідеологія.
Посилання на основну публікацію