Білл, Біпатрид, Блок політичний

Білл (англ. Bill). Назва деяких законів у США та Великобританії; законопроект, що виноситься на розгляд парламенту в ряді англомовних країн.

Біпатрид (и) (грец. Bi дві + paths батьківщина). У міжнародному праві – особи, які володіють подвійним громадянством (див. Громадянство).

Біржа (франц. Bourse гаманець). Форма регулярно функціонуючого ринку для укладення угод різного роду; установа, в якому здійснюється купівля-продаж масових товарів, валюти (див. Валюта), цінних паперів (див. Цінні папери). Види бірж: валютна – ринок, на якому відбувається купівля-продаж іноземної валюти і формуються курси валют (валютні котирування) на основі співвідношення попиту та пропозиції; товарна – ринок, на якому відбувається оптова торгівля за зразками і стандартам; праці – ринок, на якому пропонується і купується такий специфічний товар, як робоча сила; фондова – ринок, на якому відбувається купівля-продаж цінних паперів.

Блок політичний (франц. Bloc угоду, союз). Форма політичного об’єднання держави, партій, рухів (см. Рух суспільно-політичне). У політичний блок входять різні за ступенем впливу сили, що укладають союз заради досягнення спільних цілей: реалізації програм, перемоги на виборах, прийняття будь-яких рішень.
Бойкот (англ. Boycott). Прийом політичної та економічної боротьби, повне або часткове припинення відносин з особою, організацією, державою.

Брак. Добровільний, рівноправний союз чоловіка і жінки, укладений з дотриманням певних правил з метою створення сім’ї, народження і виховання дітей, ведення спільного господарства. У РФ шлюбний вік встановлено з 18 років (за наявності поважних причин органи місцевого самоврядування можуть знизити його до 16 років). Порядок і умови вступу в шлюб раніше 16-річного віку можуть бути встановлені законами суб’єктів РФ.

Брокер (англ. Broker посередник, агент). Біржовий агент (див. Біржа), торговий посередник, що спеціалізується на певних видах товарів чи послуг, але не має їх у своєму розпорядженні і діє за дорученням і за рахунок клієнтів. Див. Макпер.

Посилання на основну публікацію