Багатоваріантність суспільного розвитку — реферат

Суспільство постійно змінюється. Відходять у минуле колишні форми його організації, на їх місці з’являються нові. Дізнаємося, в чому полягають особливості динаміки суспільного розвитку, і виявимо риси сучасного суспільства.

Процес розвитку суспільства

Становлення суспільства пройшло кілька етапів. У науці прийнято виділяти три стадії історичного розвитку і, відповідно, типів суспільства:

  • доіндустриальне;
  • індустріальне;
  • постіндустріальне.

Кожен з типів характеризується своїми ознаками, які показують, як змінювалося суспільство: політичні режими, культура, соціальна структура, способи виробництва, форми власності, спосіб життя людей.

Динаміка суспільного розвитку

Вченими виявлено закономірності, які показують, як відбувався розвиток суспільства.

Прискорення історії

Кожна стадія менше попередньої. Найдовшим був первісний лад.

У наступні епохи все швидше розвивалося виробництво, робилися наукові відкриття, удосконалювалися знаряддя праці. Ці зміни все сильніше прискорювали суспільний розвиток.

Неоднаковий розвиток різних народів

Поряд з високо розвиненими країнами зараз продовжують існувати відсталі племена, що зберігають родоплемінні відносини.

Прогресивні держави намагаються прискорити розвиток таких народів. У цьому виявляються і позитивні, і негативні моменти. З одного боку, вони стають більш цивілізованими, залучаються до нові відносини, з іншого – виявляються неготовими до вступу у вищу стадію розвитку, втрачають свою самобутність, традиції.

Таке розуміння особливостей історичного процесу дозволяє стверджувати, що дані тенденції будуть характерні для суспільства і в майбутньому.

Соціальний прогрес

Цим терміном називають глобальний тривалий процес, протягом якого відбувався розвиток товариств від первісності з її примітивними знаряддями праці, родоплеменими відносинами, до цивілізації, науково-технічної революції, нових типів відносин.

Види прогресу:

  • реформа: соціальна, економічна, політична;
  • революція: короткочасна і довготривала.

Реформа – це проведення державою часткового удосконалення будь-якої сфери. Революція – повне або масштабна зміна, різкі зміни, що зачіпають основи існуючого ладу.

В цьому випадку можна говорити про багатоваріантність суспільного розвитку. Залежно від умов, часу, суспільного ладу історичний розвиток йшло по-різному. Як показують теорія і практика, є країни, де розвиток йшло приблизно по одній лінії, але при цьому немає держав, історія яких збігається – всі вони мають свої унікальні риси.

Що ми дізналися?

Суспільство – це динамічно розвивається. Його становлення почалося ще в епоху первісності. Набуваючи нових рис, суспільство все більше наближалася до сучасності. Серед тенденцій, характерних для суспільства. виділяють прискорення і нерівномірний розвиток різних народів. Соціальний прогрес – це постійне вдосконалення знарядь праці, наукові відкриття і впровадження їх у виробництво. Прогрес проявляється в двох своїх різновидах: реформа і революція.

Посилання на основну публікацію