Авторитаризм, Авторитет, Агітація

Авторитаризм (лат. Auctöritäs влада, вплив). Форма політичного режиму (див. Політичний режим), заснованого на необмеженої влади однієї людини, групи осіб або органу держави. Характерні риси: розвинена система насильства; визнання різноманіття економічних, політичних і культурних інтересів; обмеження опозиції; сувора централізація державної влади та ін.

Авторитет (лат. Auctöritäs влада, вплив). Ступінь визнання значення особи чи організації, заснованого на високій компетенції, глибоких знаннях, волі, самовідданості та ін. Відбиває ступінь впливу особистості в соціальній групі або суспільстві.

Агітація (лат. Agitätio приведення в рух). Вплив на громадську та індивідуальну свідомість з метою поширення політичних ідей і гасел, залучення людей до активної політичної діяльності. Різновид агітації – агітація передвиборна, спонукає виборців голосувати за або проти будь-яких кандидатів чи партій.

Агресія (лат. Aggrëssio напад). Незаконне застосування збройної сили першим проти суверенітету (див. Суверенітет), територіальної недоторканності і політичної незалежності іншої держави. Цей акт несумісний зі Статутом Організації Об’єднаних Націй. До агресії відносяться такі дії, як вторгнення збройних сил однієї держави на територію іншої, блокада портів або берегів, напад на військовий корабель і їм подібні. Форми агресії – пряма (вторгнення); непряма (потайне застосування збройних сил); співучасть (надання державою своєї території).

Адаптація (лат. Adaptätio пристосування). Пристосування до мінливих зовнішніх, у тому числі соціальних, економічних, політичних умов.

Адвокат (лат. Advocäre закликати на допомогу). Член колегії адвокатів, який надає юридичну допомогу громадянам і організаціям: консультації та роз’яснення з юридичних питань, довідки щодо законодавства, складання скарг, заяв та інших документів правового характеру, представлення клієнтів в суді і арбітраже у цивільних справах та адміністративним правопорушенням, захист на попередньому слідстві і в суді у кримінальних справах. 6

Посилання на основну публікацію