Аграрна революція

Описуваний в цій статті термін супроводжує людину в багатьох сферах життя. Але незважаючи на наліт войовничості, у нього є і творче значення.

Так називають зміни і нововведення в сільському господарстві, що призводять до серйозного стрибка в розвитку цієї сфери. Приклади подібних явищ:

  • Первісна людина від полювання і збирання перейшов до одомашнення тварин і землеробства (цей момент ще називають неолітичної революцією);
  • Натуральне господарство (сільськогосподарська продукція виробляється лише для себе) переростає в товарне.

Зелена революція (не плутати з кольоровою!). Так стали називати зміни в сільському господарстві країн, що розвиваються, що відбуваються в XX столітті. За рахунок виведення нових сортів рослин, застосування добрив і сучасної техніки вони привели до серйозного збільшення світової сільськогосподарської продукції та можливості без проблем прогодувати збільшується населення.

Аграрна революція часто стає сприятливим грунтом для промислового зростання та сприяє індустріальної.

Посилання на основну публікацію